Fem personer i Danmark misstänks bära på det sars-liknande viruset

Flera personer i Danmark misstänks ha smittats med det sars-liknande virus som kan orsaka allvarlig lunginflammation och som Världshälsoorganisationen sänt ut en global varning om. De svenska myndigheterna har höjt garden men ännu är väldigt lite känt om det nya viruset.

Fem personer har isolerats på Odense universitetssjukhus, två av dem tros ha utsatts för smittan, de tre andra är familjemedlemmar till en av de två männen. Alla mår än så länge bra. Sjukhuschefen Jens Peter Steensen uppger för Sydsvenskan att prover skickats till Köpenhamn för virusbestämning. Är de fem inte smittade kommer de att skrivas ut från sjukhuset i dag.

I veckan skickade de danska hälsomyndigheterna ut information till resenärer som nyss återvänt från Qatar och Saudiarabien och uppmanade dem att vara extra uppmärksamma på symtom som feber, hosta och andningssvårigheter. Inkubationstiden för det nya viruset tros vara sju till tio dagar.

En person avlidit

Tidigare i år dog en saudier av viruset och en smittad man från Qatar ligger svårt sjuk på ett specialistsjukhus i London.

Socialstyrelsen har gått ut med uppdaterad information till läkarna på landstingens smittskydd om vad som är känt om de fall som hittills hittats, om rutiner, vad vården behöver veta för att kunna behandla misstänkta fall och hur man ska göra. Det handlar framför allt om vårdhygien, vilka laboratorieprover som ska tas, hur de ska tas och vart de ska skickas.

När ska de då misstänka att det kan röra sig om ett fall av sars-smittan?

– Framför allt då de möter en person som varit allvarligt luftvägsinfekterad där man inte hittar någon annan orsak. Här rekommenderar vi att man är liberal och också kontaktar oss vid tveksamheter, säger Gunnar Nylén utredare på Socialstyrelsens enhet för hälsoskydd och smittskydd till Vårdfokus.

Spridning mellan människor obekräftat

Det är försiktighetsprincipen som gäller. Det är ännu inte internationellt bekräftat att smittan sprids mellan människor.

– Vi håller garden högt, men i nuläget har vi väldigt lite information och vi har inte kunnat konfirmera spridning. Det är tre månader mellan de två konstaterade fallen och vi har ännu inga bekräftande hållpunkter, säger Gunnar Nylén.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida