gåvor till vårdpersonal

Gratisluncher kan förmånsbeskattas

Gratisluncher kan förmånsbeskattas
Det finns inget sådant som en gratis lunch, lyder ett talesätt. Och regler för förmånsbeskattning gäller även i pandemitider - men några ändras tillfälligt av regeringen. Arkivbild: Colourbox

Vad gäller egentligen för gratisluncher och fria taxiresor till jobbet i coronatider? De kan bli föremål för förmånsbeskattning — men regeringen planerar undantag, olika regler styr och pandemin påverkar Skatteverkets tolkning av dem.

I den tuffa situationen med långa arbetspass i coronakrisen har många företag erbjudit gåvor till vårdanställda, till exempel i form av lunchmåltider. Det har också förekommit att vårdanställda fått åka taxi till arbetet eller bo på hotell om de har långt till hemmet.

Men dessa förmåner – både de som bekostas av arbetsgivaren, de som ges till arbetsgivaren som sedan distribuerar dem till personalen eller ges direkt till personalen utan arbetsgivaren som mellanhand – är skattepliktiga och kan komma att förmånsbeskattas.

– Skattelagstiftningen är inte anpassad för pandemier eller yrkesgrupper, utan reglerna är desamma som de alltid har varit. Det är något man måste komma ihåg innan man eventuellt blir irriterad, och att betala skatt är ju ofta något folk upplever som irriterande, säger Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

30-50 kronor per måltid

Hon påpekar också att det finns undantag, som enklare förtäring i form av frukt, godis, bullar eller smörgåsar som arbetsgivaren kan tillhandahålla utan att de räknas som förmån.

.

– Men när det kommer till måltider räknas det som att man sparar in en personlig levnadskostnad. Och när en arbetsgivare betalar en privat levnadskostnad är principen att den är förmånsskattepliktig. Man räknar på 98 kronor per måltid, så det innebär att man i praktiken betalar mellan 30 och 50 kronor för en måltid i skatt, säger Pia Blank Thörnroos.

Kommer gåvan direkt från en privatperson är situationen en annan. Men förmånsbeskattningen gäller även om det är restaurangföretag som bjuder på måltiden via arbetsgivaren, eftersom det handlar om affärsmässig verksamhet. Pia Blank Thörnroos påpekar att det i många sådana fall är betalda måltider, genom att privatpersoner väljer att stötta restauranger ekonomiskt och köper matlådor till vårdpersonal från dem.

Och samma sak gäller alltså om restaurangen lämnar in mat till arbetsgivaren som sedan delar ut den till vissa anställda.

– Det är ju ofta stora arbetsgivare vi talar om här, med ordentliga löneavdelningar som ska hantera detta som vanligt, säger Pia Blank Thörnroos.

Regeringsförslag om undantag

Skulle ett företag tillhandahålla tjänster direkt till en anställd i samband med dennes yrkesutövning utan att gå genom arbetsgivaren – till exempel en foodtruck utanför sjukhuset – räknas det ändå inom det utvidgade arbetsgivaransvaret, och blir även då en skattepliktig förmån.

Reglerna för förmånsbeskattning kan endast ändras genom lagstiftning. I veckan lade regeringen fram två förslag om tillfällig skattefrihet för vissa förmåner. Det ena gäller just tillfällig skattefrihet för gåvor upp till 1 000 kronor per anställd. Regeln föreslås gälla från och med juni och hela 2020.

Det andra rör fri parkering på arbetsplatsen och en tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till detta. Den gäller retroaktivt från mitten av april och året ut – för alla yrkesgrupper i hela landet, med syfte att minska smittspridningen. Båda förslagen kommer att överlämnas i en extra ändringsbudget.

Andra förmåner som faller inom kategorin personlig levnadskostnad är resor till och från arbetet. Betalar arbetsgivaren eller något transportföretag taxiresor så beräknas normalt skatten på marknadsvärdet av dessa. Men i rådande extraordinära situation har Skatteverket valt en annan tolkning, som gör att de just nu värderas till motsvarande kostnad för resa med kollektivtrafiken.

”Att jämställa med jour”

Och när det gäller övernattning på hotell i närheten av till exempel ett sjukhus i samband med arbete på sjukhuset är detta också skattefritt i nuläget.

– Normalt gäller det annars bara när man har jour eller annan beredskap, men eftersom så många fått ändrade arbetstider har vi gjort bedömningen att om det går att koppla direkt till arbetet är det att jämställa med jour, säger Pia Blank Thörnroos

Kommer ni att genomföra många kontroller av vårdanställdas skatteförmåner framöver?

– Jag vill säga så här: I den här tiden, där många förlorat anhöriga, många jobbar enormt mycket, mer än vanligt, och där regeringen och riksdagen beslutat om mängder med ekonomiska stödpaket för alla företag – av alla kontroller som kommer göras när pandemin är över så kanske inte kostförmånen står högst upp. Men det betyder ju ändå att stora arbetsgivare, som till exempel regioner, ska hålla koll på vilka regler som gäller.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida