Gravida får oftare antidepressiva läkemedel

På sex år har antalet gravida som behandlas ökat med 55 procent mot 10 procent i befolkningen.

Andelen som tog ut recept på antidepressiv medicin 2012 låg på 3,8 procent, motsvarande drygt 4 000 kvinnor.

– Det låter alldeles adekvat. Det skulle kanske behöva öka lite till, säger Margareta Blomdahl överläkare inom psykiatri och konsult inom specialistmödravården till TT som låtit Socialstyrelsen ta fram siffrorna.

Fem procent svårt deprimerade

Uppskattningar som gjorts visar att ungefär fem procent av de gravida kvinnorna drabbas av allvarligare depressionstillstånd.

Professionerna bedömer att kvinnorna har varit underbehandlade tidigare för att man inte har vetat så mycket om preparatens risker och därför har varit väldigt restriktiv. Nyare studier har tonat ner allvarlighetsgraden. Fast vad behandlingen har för effekter på lång sikt vet man inte. Och hur medicineringen påverkar barnets utveckling är det ingen som vet.

– Hade det varit väldigt stora effekter hade vi märkt det, men det är möjligt att det finns oönskade effekter av mindre styrka som vi inte känner till, säger Karin Källén, utredare på Socialstyrelsen till TT.

Kan vara livshotande

Vid svår depression väger riskerna med att inte behandla kvinnan dock tyngre, depression kan vara livshotande. Framför allt används SSRI-preparat som generellt ger färre och mildare biverkningar är de äldre läkemedlen. Vid lindriga tillstånd rekommenderar Läkemedelsverket i första hand psykoterapi, men tillgången till psykologisk behandling varierar kraftigt mellan landstingen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida