SSRI-preparat under graviditet ökar inte risken för foster och barn att dö

SSRI-preparat under graviditet ökar inte risken för foster och barn att dö
SSRI-preparat under graviditet medför ingen ökad dödlighet för foster och barn, visar en uppföljning av 1,6 miljoner nordiska födslar. Arkivbild: mostphotos

Att behandla en gravid kvinna med antidepressiva SSRI-läkemedel innebär inte en ökad risk för foster- eller spädbarnsdödlighet, visar en uppföljning av 1,6 miljoner födslar i Norden.

I ett internationellt forskarsamarbete har 1,6 miljoner födslar mellan 1996-2007 följts upp via de nationella födelse- och läkemedelsregistren i de fem nordiska länderna. Drygt 6 000 barn dog redan under graviditeten, strax över 3 600 barn under sin första levnadsmånad och ytterligare drygt 1 500 barn under sitt första levnadsår.

Fler äldre och rökare medicinerade

Under året före förlossningen hade 1,8 procent av kvinnorna hämtat ut SSRI-preparat minst en gång. Läkemedelskonsumtion var vanligare hos kvinnor som var äldre eller rökte under graviditeten.

Dödsfallen var något vanligare bland barn till kvinnor som hade använt SSRI-preparat under graviditeten. Men när siffrorna hade justerats med hänsyn till kvinnornas psykiska sjuklighet, deras högre ålder, att de rökte i högre utsträckning och oftare hade diabetes eller högt blodtryck gick det inte längre att koppla SSRI-preparaten till en ökad foster- eller spädbarnsdödlighet.

– Risk för andra allvarliga biverkningar föreligger dock för barnet, samtidigt som det finns välkända risker med att lämna depressioner obehandlade hos gravida kvinnor, säger Olof Stephansson, docent vid enheten för klinisk epidemiologi, institutionen för medicin i Solna, Karolinska Institutet, och en av forskarna bakom studien.

Ökad risk för missbildningar

Tidigare studier har visat att gravida kvinnor som tar antidepressiva läkemedel ur SSRI-gruppen har en ökad risk att få barn med vissa ovanliga missbildningar och sjukdomar under nyföddhetsperioden.

Persisterande pulmonell hypertension, ett allvarligt tillstånd som innebär svårigheter att syresätta blodet efter förlossningen, är till exempel vanligare hos barn vars mödrar under graviditeten använt SSRI-preparat. Och nyfödda barn kan få övergående abstinensproblem, som visar sig genom bland annat ökad retlighet, sömnbesvär och svårighet att amma.

Individuella bedömningar viktiga

Samtidigt innebär en obehandlad depression under graviditet och nyföddhetsperiod en risk för att kvinnan försämras i sin depressionssjukdom och en ökad risk för självmord.

– Sammantaget är det viktigt att göra välgrundade individuella bedömningar där man väger in alla kända risker för moder och barn när gravida kvinnor behandlas med SSRI-preparat, säger Olof Stephansson.

Studien Selective Serotonin Reuptake Inhibitors During Pregnancy and Risk of Stillbirth and lnfant Mortality presenteras i dag i den medicinska tidskriften JAMA.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida