Hjärtinfarkterna minskar

Hjärtinfarkterna minskar
Socialstyrelsen har presenterat färsk statistik över akut hjärtinfarkt. Illustration: Colourbox

Och färre av dem som drabbas dör i sjukdomen.

Socialstyrelsens statistik över kända akuta hjärtinfarkter visar att strax under 30 000 personer drabbades av akut hjärtinfarkt förra året, mot knappt 31 000 året före.

Det innebär 522 fall per 100 000 män och 344 000 per 100 000 kvinnor över 20 år förra året.

Dödligheten efter att ha drabbats har sjunkit mer för män än för kvinnor. Förra året avled 26 procent av männen och 30 procent av kvinnorna inom 29 dagar efter sin infarkt. 1995 var siffrorna 41 procent för männen och 45 för kvinnorna.

Att dödligheten är högre bland kvinnorna beror på att fler av dem är äldre då de drabbas. Justerat för ålder dör fler män än kvinnor i hjärtinfarkt.

Statistiken omfattar åren 1988 till 2012 och uppgifterna är hämtade från dödsorsaksregistret och från patientregistret för slutenvård.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida