Individuella riskanalyser krävs för hundar i vården

Individuella riskanalyser krävs för hundar i vården
Hundar blir allt vanligare som en del i behandlingen i vård och omsorg. Arkivbild: Colourbox

Socialstyrelsen publicerar i dag en vägledning till de lagar och föreskrifter som styr när hundar används i vård och omsorg.

16 september 2014

Att använda hundar som en del av behandling, träning eller social samvaro har blivit allt vanligare. Framför allt i äldreomsorgen men också på andra håll i vården.

Kontrollerade former

Men det finns samtidigt en rad risker att ta hänsyn till, som överkänslighet och allergi, smittspridning, risk för fysiska skador och hundrädsla. Därför krävs det en individuell riskanalys och riskhantering för varje vård- och omsorgssituation.

– Hundar kan bidra med mycket positivt men de måste användas under kontrollerade former, säger Inger Andersson von Rosen, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har nu tagit fram en vägledning för att hjälpa vårdgivare, verksamhetsansvariga och företag som erbjuder hundar, att navigera bland de lagar och föreskrifter som styr då hundar jobbar i vården.

Utbildade ihop

Till exempel måste hunden och dess förare ha rätt utbildning för den uppgift de ska utföra, till exempel vård eller terapi, och de ska ha gått utbildningen tillsammans. Då kallas de ekipage. Hundföraren bör också ha utbildning och erfarenhet inom det område där de två, alltså ekipaget, kommer att arbeta.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida