JK. ”Onkologchefen uttryckte sig olämpligt till kritiska medarbetare”

JK. ”Onkologchefen uttryckte sig olämpligt till kritiska medarbetare”
Kritiska synpunkter av det slag som divisionschefen på Skånes universitetssjukhus framfört kan i förlängningen riskera att strypa en debatt som måste få förekomma, anser JK. Arkivbild: Mostphotos

Divisionschef Carsten Roses kritiska uttalanden ger intryck av att han försökt påverka de medarbetare som kritiserade planerade nedskärningar i cancervården på Skånes universitetssjukhus. Det anser Justitiekanslern.

JK anser att kritiska synpunkter av det slag som divisionschefen framfört kan leda till ”att anställda avstår från att vända sig till media av rädsla för negativa följder eller helt enkelt för att de känner obehag på grund av ledningens inställning. Det riskerar i sin tur att en debatt som måste få förekomma stryps.”

Diskuterade artikeln 

Det var i början av november förra året som tolv sjuksköterskor och läkare i arbetsledande ställning skrev en debattartikel i Sydsvenskan om de negativa konsekvenser för personal och patienter som de befarade att beslutade nedskärningar skulle få.

Debattartikeln togs upp på två klinikmöten där divisionschefen ville reda ut direkta felaktigheter i artikeln och poängtera att man som mellanchef har ett medansvar för fattade beslut. Dels på ett sedan tidigare planerat möte med alla 24 cheferna på Skånes onkologiska klinik, två dagar efter artikelns publicering, dels på ett extrainsatt möte kring chefsuppdragets innebörd och arbetsgivarrollen två veckor senare där åtta av de berörda cheferna deltog.

Två anmälningar 

Debattskribenterna ansåg att de på mötena fick veta att de riskerade att bli av med sina chefsbefattningar och mot det reagerade bland andra både Vårdförbundet och den politiska oppositionen kraftigt.

Justitiekanslern, JK, fick in två anmälningar om brott mot repressalieförbudet och konstaterade vid årsskiftet att divisionschefens agerande inte var brottsligt. JK fann dock skäl att granska sjukhusledningens agerande mot de tolv medarbetarna.

I sitt yttrande till JK skrev sjukhuset att divisionschef Carsten Rose hade sagt ”att ingen av er kommer att förlora sitt chefskap, men vi behöver diskutera ramarna för chefskapet, inklusive de ekonomiska förutsättningarna. Däremot kan man själv behöva överväga om man vill fortsätta sitt chefskap om man inte vill ställa sig bakom fattade beslut.”

Flera chefer som ledningen samtalat med uppfattade inte divisionschefens ord som repressaliehot, skrev sjukhusledningen som dock inte uteslöt att de kan ha missuppfattats eftersom Carsten Rose talar dansk-svenska.

Bemöta felaktigheter 

JK konstaterar att det är svårt att få en entydig bild av vad som egentligen sades och väljer att utgå från de sakuppgifter Skånes universitetssjukhus lämnat i sitt yttrande. Att bemöta och påpeka felaktigheter i artikeln var inte fel, skriver JK men anser det klarlagt att divisionschefen har kritiserat att skribenterna yttrat sig i media i stället för att framföra sina synpunkter internt.

JK påpekar också att Justitieombudsmannen, JO, åtskilliga gånger framhållit att det inte går att dra några slutsatser om en medarbetares lojalitet utifrån att han eller hon har utnyttjat sin yttrandefrihet.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida