KD i Kronoberg vill att vårdpersonal ska kunna slippa vara med vid aborter

KD i Kronoberg vill att vårdpersonal ska kunna slippa vara med vid aborter
Kristdemokraterna i Kronobergslandsting föreslår att sjukvårdspersonal ska kunna säga nej till vissa arbetsuppgifter, även om patienten har rätt till behandlingen enligt lagstiftningen.

Frågan är om det ens är möjligt att införa en samvetsklausul i ett enskilt landsting.

29 september 2014

Debatten om vårdpersonal ska kunna vägra utföra aborter med hänvisning till sitt samvete får ny fyr genom en motion från Kristdemokraterna i Kronobergs landsting. De menar att sjukvårdspersonal ska kunna anställas och arbeta trots att de inte kan tänka sig utföra aborter.

Enligt motionen ska de ska kunna säga nej till arbetsuppgifter om dessa strider mot deras etiska eller religiösa övertygelse. Partiet föreslår i sin motion att personalpolicyn i landstinget ändras så att det finns utrymme för samvetsfrihet, rapporterar Sveriges Radio P4 Kronoberg.

Europarådets resolution

I flera andra europeiska länder kan personal hänvisa till Europarådets resolution med samvetsklausulen. Men det gäller inte i Sverige. Resolutionen är inte juridiskt bindande och konstitutionsutskottet har behandlat och avslagit att den införs här.

Någon ny lagstiftning på området är inte aktuell. Men när fråga debatterades i riksdagen i april var den förra regeringens socialminister Göran Hägglund (KD) öppen för lokala överenskommelser på arbetsplatserna.

Barnmorska vägrade

Tidigare i år fick en barnmorska i Jönköping stor uppmärksamhet då hon ansåg sig diskriminerad av landstinget. Bakgrunden var att hon inte fått något av de tre jobb som hon sökt när det blev känt att hon inte ville medverka i vård kring aborter av etiska och religiösa skäl. Hon anmälde landstinget till diskrimineringsombudsmannen, DO, men myndigheten ansåg efter en omfattande utredning att landstinget inte gjort fel.

DO stödde sig bland annat på Socialstyrelsens beskrivning av barnmorskans roll, där det framgår att aborter är en del av barnmorskeyrket. DO prövade samtidigt om landstingets beslut stred mot Europakonventionen bestämmelser om rätt till religionsfrihet.

DO menade då att landstingets beslut fattats för att skydda andras fri- och rättigheter. Myndigheten ansåg därför att det inte skett en kränkning av barnmorskans rätt till religionsfrihet.

Vårdförbundet emot

Både Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet värnar om den gällande fria abortlagstiftningen och är emot att en samvetsklausul införs i Sverige.

– Patienterna ska veta att de blir lika bemötta utifrån lagstiftningen, det ska inte hänga på vilken tro personalen har. Vi har ett samhällsansvar. Vår legitimation är knuten till att vi behandlar alla patienter likvärdigt och följer lagar och regler, sa Sineva Ribeiro då till Vårdfokus.

Skulle det vara möjligt för ett enskilt landsting att införa rättigheter för personalen, som liknar en samvetsklausul?

Vårdfokus har sökt Sveriges kommuner och landsting, SKL, för att ställa frågan. Där kunde inte juristerna svara.

– Vi kommenterar inte när partier lägger fram förslag, säger Irene Tinglöv, pressekreterare på SKL.

Inte heller på Socialstyrelsen har vi kunnat hitta någon som kunnat svara på frågan. Men som DO påpekat framgår det av Socialstyrelsen beskrivning att aborter är en del av barnmorskeyrket. Frågan är om ett enskilt landsting kan ställa sig över den skrivningen och indirekt begränsa patienternas rätt att bli lika behandlad av personalen oavsett vad personalen har för tro.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida