KUB-test ger inte färre barn med Downs syndrom

KUB-testet på gravida är till för att i första hand upptäcka sannolikheten för att ett foster ska födas med Downs syndrom. Men i de landsting som infört testet föds inte färre barn med syndromet, visar statistik från Socialstyrelsen.

Förra året erbjöd 14 av landets 21 landsting gravida att göra fosterdiagnostik med KUB-test. I dessa landsting har det lett till fler tidiga aborter på grund av fler upptäckta kromosomavvikelser. Men det har alltså inte gjort att färre barn med Downs syndrom föds.

– Vår slutsats är att många av de graviditeter som avbryts genom en tidig abort annars hade slutat med ett missfall, säger Karin Källén, reproduktionsepidemiolog vid Socialstyrelsen.

I landstingen i Jönköping, Värmland, Örebro och Östergötland erbjuds alla gravida kvinnor att göra KUB-test. De andra landstingen som har infört KUB-test som rutin hade förra året en åldersgräns på 35 år, utom Skåne som hade 33 år. Förutom ålder har ett par landsting också infört andra kriterier, det är dock betydligt fler äldre kvinnor än yngre som får göra testet.

Förra året föddes 134 barn med Downs syndrom. Det motsvarar ungefär 1 barn per 800 födda.

Fakta KUB-test

  • KUB-testet består av en ultraljudsundersökning med så kallad nackuppklarnings-mätning och ett blodprov från mamman.
  • Genom att kombinera blodprovssvaret, ultraljudsundersökningen och mammans ålder beräknas risken för kromosomförändringar hos fostret.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida