nationella riktlinjer

Magnetbehandling vid depression bör användas mer

Tillsammans med KBT och antidepressiva läkemedel lyfts magnetstimulering fram i Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer för hur depression och ångest ska behandlas.

När Socialstyrelsen i dag lägger fram sitt förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom är det framför allt olika former av KBT-behandling som rekommenderas. Även mindfulnessbaserad kognitiv terapi finns nu med, bland annat när det gäller att förebygga återfall.

– Budskapet är tydligt. Genom förebyggande insatser, tidig upptäckt och effektiva behandlingar, kan vården bidra till god och mer jämlik sjukvård, säger Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen.

De nya nationella riktlinjerna, som nu går ut på remiss, ersätter en tidigare version från 2010. Liksom tidigare rekommenderas i många fall behandling med antidepressiva läkemedel. Men något som borde användas mer är repetitiv transkraniell magnetstimulering, rTMS, anser Socialstyrelsen. Behandlingen används vid medelsvår till svår depression hos vuxna. I dag är det endast ett 50-tal personer per år som får behandlingen.

 

– Forskning visar nu på större evidens för metoden som går ut på att en elektromagnet på patientens huvud stimulerar områden i hjärnan som är påverkade vid depression, säger Arvid Widenlou Nordmark.

Förslaget till nya nationella riktlinjer går nu ut på remiss och en slutversion kommer att vara klar hösten 2017.

Även Läkemedelsverket publicerar i dag nya rekommendationer om läkemedel vid depression och ångestsyndrom. Där sägs bland annat att det i dag saknas kunskap om hur medicinerna fungerar på äldre och att läkemedel med kort halveringstid är att föredra. Det är också viktigt att tänka på interaktioner för de patienter som tar andra läkemedel.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida