Nationella gränsvärden för graviditetsdiabetes

Nationella gränsvärden för graviditetsdiabetes
Förhöjda blodsockernivåer under graviditeten innebär till exempel ökad risk för att fostret växer sig så stort att det blir komplikationer i samband med förlossningen. Arkivbild: Mostphotos

För de flesta landsting innebär Socialstyrelsens nya rekommendationer en sänkning.

Gränserna för behandling av graviditetsdiabetes är i dag olika både mellan och inom landsting. För att öka jämlikheten kommer nu nationellt satta gränsvärden från Socialstyrelsen.

De nationella gränsvärdena bygger på forskning som visar att risken för komplikationer ökar redan vid lägre nivåer av förhöjt blodsocker än de gränsvärden som används i många landsting i dag.

– Det innebär att fler kvinnor som har förhöjda blodsockervärden kommer att upptäckas. De kan då få stöd från vården för att förbättra sin och barnets hälsa, säger utredaren Sofia von Malortie på Socialstyrelsen.

Vid följande nivåer ska den gravida kvinnan erbjudas råd om kost och motion och vid behov läkemedelsbehandling:

  • Fastande ? 5,1 mmol/l
  • 1 timme efter 75 g glukosbelastning ? 10,0 mmol/l
  • 2 timmar efter 75 g glukosbelastning ? 8,5 mmol/l
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida