”Nya lagen missar patientperspektivet”

”Nya lagen missar patientperspektivet”
Aud Sjökvist, generaldirektör för HSAN.

På DN debatt i dag riktar generaldirektören för HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) skarp kritik mot förslaget till ny patientsäkerhetslag. Förslaget ser inte till de drabbade patienternas behov, menar hon.

Generaldirektören Aud Sjökvist skriver att den viktigaste invändningen från HSAN mot den nya lagen är att prövningen av patientklagomål ska ske av vårdgivarna och Socialstyrelsen och inte av ett oberoende organ. Besluten kommer att fattas av tjänstemän utan medverkan av representanter för allmänheten.

I debattartikeln är Sjökvist mycket kritisk mot att Socialstyrelsens beslut inte blir möjliga att överklaga. Det är en kritik som även Vårdförbundet har fört fram tidigare. Socialministern har också sagt att den frågan ska utredas vidare.

Aud Sjökvist anser även att det är ett problem att det personliga ansvaret försvinner när disciplinpåföljderna erinran och varning tas bort. ”Den drabbades upprättelse förutsätter att den som har gjort fel erkänner detta”, skriver Sjökvist i debattartikeln. Hon menar att det inte räcker med att patienten får veta ”hur” och ”vad” som har gått fel, det är också viktigt att få veta ”vem” som är skyldig till skadan.

Samtidigt försvarar Sjökvist inte det nuvarande systemet och pekar på att personalen har ett behov av att inte bli utpekade som ”syndabockar”.

Socialdepartementet har överlämnat propositionen ”patientsäkerhet och tillsyn” till riksdagen, som  ska debattera frågan på torsdag den 10 juni och beslutsdag är satt till den 15 juni.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida