Nationella riktlinjer

Nya riktlinjer för vård vid stroke

Nya riktlinjer för vård vid stroke
Socialstyrelsen vill att rehabilitering med stöd från sjukhusens strokeenheter byggs ut. Arkivbild: Mostphotos

Socialstyrelsen vill se ett ökat användande av den avancerade metoden trombektomi vid stroke och större satsningar på rehabilitering.

Trombektomi kan förbättra prognosen kraftigt och förkorta rehabiliteringen för patienter som drabbas av svår stroke. På senare tid har de vetenskapliga bevisen för metoden stärkts och därför ges den nu högsta prioritet i Socialstyrelsens nya riktlinjer för strokevård.

Metoden går till så att ett tunt rör förs upp till hjärnan via ett kärl i ljumsken, det drabbade kärlet lokaliseras med hjälp av röntgen och proppen dras ut från det drabbade blodkärlet. Patienterna blir ofta påtagligt bättre tidigt efter behandlingen, i vissa fall kan patienten bli helt återställd och vara uppe direkt efteråt.

Rehabilitering vid strokeenhet

De nya nationella riktlinjerna för strokevård är inriktade på att stärka hela vårdkedjan: de förebyggande åtgärderna, insatserna i akutskedet och rehabiliteringen.

Av drygt 100 rekommendationer handlar ett 40-tal om olika former av rehabilitering. Det finns mycket som tyder på att tidig utskrivning med stöd och koppling till sjukhusets strokeenhet har god effekt. Därför rekommenderar Socialstyrelsen starkt att den typen av rehabilitering byggs ut. I dag erbjuds endast 15 procent av patienterna sådan rehabilitering, men det borde vara minst det dubbla, anser Socialstyrelsen.

Tidig upptäckt avgörande

Varje år drabbas 25 000 – 30 000 personer av stroke som innebär att en blodpropp eller blödning i hjärnan skadar hjärnans nervceller på grund av syrebrist. Ju tidigare en stroke upptäcks och behandlas desto större är chansen att skadorna minimeras.

De nya riktlinjer för strokevård som nu släpps är en remissversion som ersätter de nationella riktlinjerna från 2009 inklusive senare kompletteringar och uppdateringar. Efter att Socialstyrelsen hämtat in synpunkter på denna remissversion publiceras en slutversion våren 2018.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida