SIS-standard

Personcentrerad vård ska få europeisk kvalitetsstämpel

Personcentrerad vård ska få europeisk kvalitetsstämpel
Nu ska personcentrerad vård få en Europastandard. Foto: Mostphotos

På svenskt initiativ drar nu ett arbete i gång för att skapa en europeisk standard för patientmedverkan inom hälso- och sjukvården.

Det är SIS, Swedish standards institute, som nu påbörjar arbetet med att kvalitetssäkra patientmedverkan inom personcentrerad vård. Initiativet kommer från Göteborgs universitet och Centrum för personcentrerad vård, GPCC.

När samma institut kom med en svensk standard för vårdkvalitet inom äldreomsorgen förra året var detta något helt nytt. Nu börjar det bli mer och mer vanligt att kvalitetssäkra tjänster – inte bara produkter.

Europeiskt samarbete

EU-kommissionen jobbar på att öka handeln av bland annat vård- och omsorgstjänster, vilket skapar ett större behov av samsyn. Flera länder i Europa har visat intresse för att kunna kvalitetssäkra hälso- och sjukvården med fokus på patientmedverkan. Svenska SIS har därför fått uppdraget att jobba fram en europeisk standard och hoppas få med sig så många som möjligt på tåget.

– Vi ska försöka hitta ett gemensamt system för att mäta och utvärdera kvaliteten för personcentrerad vård, säger Thomas Idermark, vd för SIS.

Forskning visar att vården blir både bättre och mer effektiv om patienterna involveras mer. Men hur ska det gå till? Standardiseringsarbetet kommer framför allt att handla om att uppnå en samsyn kring vad som menas med patientinvolvering och personcentrerad vård, berättar Axel Wolf, universitetslektor och sjuksköterska på Centrum för personcentrerad vård.

Samsyn saknas

Vilka konkreta delar måste finnas med för att det inte bara ska vara fina ord? Finns det någon miniminivå för vad som kan räknas som patientinvolvering?

– Fler och fler forskningsorganisationer och policyorgan beskriver att det saknas konsensus kring begreppet och hur vi ska jobba praktiskt med detta. Vi vill skapa en kvalitetsstandard som kan underlätta en fortsatt positiv utveckling och ökad implementering av patientinvolvering och personcentrerad vård, säger Axel Wolf.

Ett första möte för den svenska kommittén hålls i Stockholm i september. Det europeiska arbetet inleds under samma period. Till att börja deltar Sverige, Norge, Finland, Holland och Österrike.

Läs också Vårdfokus reportage om GPCC och personcentrerad vård.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida