nya rekommendationer

Så ska typ 2-diabetes läkemedelsbehandlas

Så ska typ 2-diabetes läkemedelsbehandlas
Läkemedelsbehandlingen ska vara individualiserad enligt de nya rekommendationerna. Arkivbild: Mostphotos

Läkemedelsverket ger i dag ut nya rekommendationer för behandling av typ 2-diabetes. Även om nya läkemedel tillkommit är metformin fortfarande grunden för den farmakologiska behandlingen.

18 oktober 2017

Liksom tidigare rekommenderar Läkemedelsverket i första hand livsstilsförändringar som viktnedgång och ökad fysisk aktivitet. Om det inte är tillräckligt kan behandling med läkemedel som sänker blodsockret bli nödvändigt.

Metformin, som funnits länge, är basen och förstahandsval som tidigare. Men Läkemedelsverket konstaterar också att det tillkommit flera nya läkemedel sen de gamla behandlingsrekommendationerna skrevs 2010. Valet av läkemedel ska därför styras av patientens individuella förutsättningar som ålder, vikt, njurfunktion och annan sjuklighet.

– Utvecklingen inom området har de senaste åren varit intensiv med såväl nya läkemedel som ny kunskap om redan etablerade behandlingar. De nya rekommendationerna är avsedda som stöd och vägledning i valet av glukossänkande läkemedelsbehandling så att individen får den behandling som gör störst nytta, säger Peter Rosenberg på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Läkemedelsverket har tagit fram de nya rekommendationerna i nära samverkan med Socialstyrelsens uppdatering av de nationella riktlinjerna för diabetesvård som kom tidigare i år. De rör inte enbart läkemedel utan tar även upp andra behandlingar och aspekter.

Här hittar du Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida