Slut på att utestänga män som haft sex med män från att lämna blod

Slut på att utestänga män som haft sex med män från att lämna blod
Till nyår är det slut på blodcentralernas dispenser mot att låta män som har sex med män lämna blod. Arkivbild: Clourbox

Från årsskiftet beviljar Socialstyrelsen inga nya dispenser för blodcentraler som vill neka homosexuella män att lämna blod.

Föreskriften om att män som har haft sex med män får lämna blod om det har gått mer än ett år sedan deras senaste risktillfälle började gälla den första april förra året.  Men i somras fick ett 20-tal blodcentraler dispens för att hinna ta fram säkra system för att skilja på blodkomponenterna beroende på vad de ska användas till.

Utan sådana system skulle blodcentralerna kunna få problem att leverera blod för läkemedelstillverkning.

Dispenserna går ut den 10 juni men långtifrån alla verksamheter har infört kvalitetssäkra system. Därför erbjuder Socialstyrelsen och Läkemedelsverket nu en möjlighet att få dispensen förlängd fram till årsskiftet.

Blodcentralen ska i så fall skicka in en handlingsplan och redovisa hur verksamheten tänker säkra ett system för att skilja blod och plasma för transfusion från plasma för läkemedelsframställning.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket går sedan tillsammans igenom handlingsplanen innan dispens beviljas, högst fram till årsskiftet. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida