Socialstyrelsen kritiserar Region Skåne

Det var fel av Region Skåne att införa anställningsstopp utan att först vidta åtgärder för att förebygga att patienter drabbades av vårdskador.

Det anser Socialstyrelsen som har granskat hur anställningsstoppet vid Skånes universitetssjukhus infördes.

I augusti förra året togs beslutet om anställningsstopp på grund av ett stort ekonomiskt underskott. Regionen pekade då i sin riskanalys på att det skulle kunna innebära risker för patientsäkerheten.

Socialstyrelsen är kritisk

Socialstyrelsen riktar nu kritik mot att regionen trots detta inte gjorde bedömningar om sannolikheten för patientskador. Man anser också att det borde ha gjorts mer djupgående analyser om vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av anställningsstoppet.

Detta borde ha gjorts innan Region Skåne fattade beslut om anställningsstopp, anser Socialstyrelsen i ett beslut.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida