Socialstyrelsen underkänner militärer i ambulanserna

Personal som arbetar tillsammans med sjuksköterskor i ambulans bör minst ha undersköterskeutbildning. Det anser Socialstyrelsen i ett svar till två ambulanssjuksköterskor som befarar att militärer i ambulanser i Västra Götaland innebär en patientsäkerhetsrisk.(Uppdaterad 15:30)

Frågan om Västra Götalandsregionens lösning är förenlig med patientsäkerheten skickar Socialstyrelsen vidare till Inspektionen för vård och omsorg, eftersom det är en tillsynsfråga.

Tänker beakta kompetenskrav

När det gäller utbildning skriver Socialstyrelsen i sitt svar att ambulanser förutom den obligatoriska sjuksköterskan ska bemannas med personal som åtminstone har grundläggande medicinsk kompetens. Undersköterskeutbildning eller motsvarande är en rimlig miniminivå.

Personerna bör dessutom ha yrkeserfarenhet eftersom personalen i ambulansen oftast arbetar i par och kan hamna i mycket svåra situationer där deras kompetens och erfarenhet kan bli avgörande för om allvarligt skadade och sjuka patienter tas om hand på ett säkert sätt.

Patientsäkerheten bör stå i fokus då landstingen fastställer kraven på ambulanspersonalens kompetens, skriver Socialstyrelsen och påpekar att man kommer att följa den fortsatta utvecklingen och särskilt beakta kompetenskrav om ambulansföreskrifterna ska revideras.

Sjuksköterskorna som är förtroendevalda och skyddsombud i Vårdförbundet skrev till Socialstyrelsen sedan Västra Götalandsregionen anställt sju brandmän och yrkesmilitärer utan formell, medicinsk kompetens som sommarvikarier i ambulanserna i Falköping, Mölltorp och Lidköping. De ville veta om en sådan lösning är förenlig med patientsäkerheten.

Förutsätter att föreskrifter följs

De skrev samtidigt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som svarar att man förutsätter att verksamheten följer Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård och att någon tillsyn inte är aktuell i dagsläget.

IVO har också skickat ett svar till Socialstyrelsen där man skriver att det är vårdgivaren som ansvarar för att vården är organiserad så att den tillgodoser kraven på patientsäkerhet, god kvalitet, och att personalen har den kompetens som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. Och att det inte ingår i myndighetens tillsynsuppdrag att förhandsgranska hur vårdgivaren organiserar sin verksamhet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida