Socialstyrelsen utreder ”barnmorskeaborter”

Socialstyrelsen utreder ”barnmorskeaborter”
Ingrid Frisk. Foto: Anders Olsson

Socialstyrelsen ska undersöka möjligheten för barnmorskor att utföra medicinska aborter.

På eget initiativ och med patientsäkerheten i fokus ska Socialstyrelsen se över barnmorskornas ansvar och kompetens. Dessutom ska man se om väntetiderna till abort kan kortas genom att också barnmorskor tillåts utföra medicinska aborter.

En referensgrupp har utsetts med två representanter från vardera Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Barnmorskeförbundet och en representant för läkemedelsverket. Gruppen börjar sitt arbete efter semestrarna.

Skrivelse till socialdepartementet

– Vi ska se om barnmorskor kan utföra aborterna och om det i så fall krävs någon form av utbildning och eventuellt också lagändringar. Vi ska också se på läkemedelsaspekten, berättar projektledaren Katrin Ekström, utredare vid Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsenhet.

Hon säger att den här utredningen är en följd av resultaten av Socialstyrelsens kartläggning av behandlingspraxis och väntetider till aborter tidigare i år. Den nya utredningen ska vara klar till årsskiftet. Då tänker Socialstyrelsen lämna en skrivelse över sina fynd till socialdepartementet.

-Det är ett lysande initiativ. Det är klart att man från ansvarigt håll har sett att det är ett problem att vården inte svarar upp mot behoven på det här området. Att man då tar ansvar och tillsätter en utredning är väl precis så en myndighet ska fungera, kommenterar Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk (bilden), själv barnmorska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida