Socialstyrelsen utvecklar patientregistret

Socialstyrelsen har lagt fram en femårsplan för hur patientregistret ska utvecklas och förbättras. Bland annat ska väntetider i akutsjukvården börja rapporteras från och med nästa år.

1 februari 2013

Från början var patientregistret bara tänkt som ett epidemiologiskt register, men i dag används det också för utvärderingar och uppföljningar. Förändringen av hur registret används gör att Socialstyrelsen nu ser att det behövs en storsatsning för att utveckla och förbättra det.

Ett viktigt utvecklingsområde är rapportering av väntetider i akutsjukvården. Planen är att det ska vara i drift vid nästa årsskifte. Socialstyrelsen vill också få in mer aktuell data och kommer snarast att påbörja ett utvecklingsarbete för tätare inrapportering.

Socialstyrelsen anser också att det behövs bättre kommunikation för att förklara nyttan med patientregistret för användarna. En förstudie som gjorts visar att många upplever syftet med registret som oklart och är osäkra på vad det kan användas till.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida