Sprututbyte tillåts i Stockholm

Sprututbyte tillåts i Stockholm
Stockholms läns landsting får tillstånd att bedriva ett sprututbytesprogram för narkomaner. Syftet är att minska spridningen av blodburna infektioner och att motivera fler missbrukare att söka behandling. Arkivbild: Colourbox

Stockholms läns landsting får ja på sin ansökan om att bedriva ett sprututbytesprogram för narkomaner. Syftet är att minska spridningen av blodburna infektioner.

Ansökan om att bedriva verksamhet för sprututbyte skickades in i juni och den 16 juli meddelade Socialstyrelsen att den beviljas.

Förutom att förhindra spridningen av smittor vill landstinget förbättra livskvaliteten för gruppen samt fånga upp och motivera fler missbrukare att söka behandling.

I Stockholms län finns uppskattningsvis mellan 8 000 och 9 000 tunga missbrukare, varav hälften lever i Stockholms stad.

Den senaste tiden har minst fem missbrukare i Europa avlidit sedan de infekterats av mjältbrandsbakterier. Smittkällan tros vara orent heroin som injicerats. Den 8 juli avled en heroinmissbrukare i Köpenhamn. Eftersom Region Skåne sedan flera år bedriver sprututbyte vid infektionsklinikerna i Malmö, Lund och Helsingborg kunde smittskyddsläkaren i Skåne snabbt gå ut med en varning till dem som ingår i programmet.

– I regel kan det vara svårt att nå ut med information på ett traditionellt sätt via media till gruppen tunga missbrukare. Men verksamheten med sprututbyte ger även en unik möjlighet att få ut information till dem som berörs, säger Agneta Holmström, som är enhetschef på Socialstyrelsen.

Även Kalmar läns landsting beviljades nyligen tillstånd att bedriva program för sprututbyte. Där upptäcktes i maj flera fall av hiv bland heroinmissbrukare. Användande av orena sprutor eller andra begagnade verktyg är med största sannolikhet orsaken till smittspridningen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida