Lagförslag

Steriliserade transpersoner ska få ersättning

Steriliserade transpersoner ska få ersättning
Sedan 2013 är det inte längre något tvång på att den som genomgår könsbyte också ska steriliseras. Bild: Mostphotos

Personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen ska kunna söka en statlig ersättning på 225 000 kronor. Det förslår regeringen i ett nytt lagförslag.

9 november 2017

Ända fram till 2013 var det ett krav att de som genomgick könskorrigering också skulle steriliseras, enligt könstillhörighetslagen.

Nu föreslås regeringen att personer som steriliserades på dessa grunder under perioden 1 juli 1972 till 30 juni 2013 ska kunna ansöka om en ersättning på 225 000 kronor. Summan motsvarar tidigare ersättning till personer som steriliserats av andra skäl, men uppräknat till dagens penningvärde.

”Slå fast att det var fel”

– Sterilisering som villkor för att få ändra sitt juridiska kön var ett uttryck för ett synsätt som jag och regeringen i dag tar kraftigt avstånd ifrån. Det var ett mycket långtgående och allvarligt ingrepp. Jag vet att ersättningen inte gör det ogjort, men jag och regeringen vill slå fast att det var fel att kräva sterilisering, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Regeringen räknar med att mellan 600 och 700 personer kommer ha möjlighet att söka ersättningen.

Lagförslaget skickas nu till lagrådet och regeringen räknar med att kunna lägga ett lagförslag till riksdagen i början av 2018. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Kammarkollegiet föreslås bli ansvarigt för att hantera ansökningarna, som måste lämnas in senast den 1 maj 2020.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida