Svårare hindra personer med demens från att skada sig själva

Svårare hindra personer med demens från att skada sig själva
Hur personal ska hindra gravt dementa från att gå vilse blir en svår nöt att knäcka sedan Socialstyrelsen upphävt sina skyddsföreskrifter. Foto: Colourbox

Vårdpersonal som arbetar med gravt dementa patienter kan inte längre hindra dem från att lämna enheten. Detta sedan Socialstyrelsens föreskrifter om skyddsåtgärder för personer med demens plötsligt upphört att gälla.

Vården har länge rört sig i en gråzon när det gäller hur gravt dementa människor ska hindras från att skada sig själva.

Enligt regeringsformen (grundlagen) är varje individ skyddad mot frihetsberövande om det inte finns lagstöd för detta. Med frihetsberövande avses enligt förarbeten till regeringsformen bland annat fall då någon är förhindrad att förflytta sig utanför ett rum eller annat relativt starkt begränsat område

Bygger på frivillighet

De lagar som vårdpersonalen har att följa i särskilda boenden är hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Men dessa bygger på frivillighet och innebär att man inte kan vidta åtgärder mot den enskildes vilja.

För att ändå skydda exempelvis dementa personer, som inte klarar av att på egen hand ta sådana beslut, har vården lutat sig mot Socialstyrelsens föreskrifter om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad (SOSFS 1992:17).

Föreskriften har uppfattats som att det trots allt har varit möjligt att exempelvis hindra en gravt dement person från att ta sig ut från en avdelning så att denne inte går vilse, eller att förse patienten med larm. Detta även om man inte har haft patientens samtycke.

Upphövdes 15 juni

Men nu är det slut på det. I veckan, den 15 juni, upphävde plötsligt Socialstyrelsen såväl denna föreskrift som föreskriften om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård (SOSFS 1980:87).

I en kommentar i tidningen Dagens Medicin motiverar Socialstyrelsens utredare Helena Axestam upphävandet med att föreskrifterna var föråldrade och inte hade något tydligt stöd i lagstiftningen och att synen på patientens ställning har ändrats väsentligt de senaste 10-15 åren.

På frågan vad personalen ska göra om en svårt förvirrad människa vill lämna sitt boende mitt i natten svarar Helena Axestam att ”Kanske kan man bjuda på kaffe som en avledande manöver” och att ”Om patienten har nattlinne på sig och det är 20 grader kallt ute kan personalen alltid åberopa nödrätten”. Är det däremot plusgrader ute kan man inte låsa in någon mot dennes vilja, oavsett hur förvirrad personen är. Anhörigas samtycke räcker inte, det måste vara patienten själv som sagt ja.

Ny lag först till hösten

Till hösten förväntas regeringen stifta en ny lag om tvångs- och skyddsåtgärder för personer med svår demenssjukdom. Till dess lär personal som arbetar med dessa patientgrupper få ta sig en ordentlig funderare på hur de i praktiken ska klara av att skydda patienterna utan att bryta mot lagen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida