Ytterligare en patient i Skåne kan ha dött på grund av platsbrist

Bristen på vårdplatser på Skånes universitetssjukhus i Lund kan ha bidragit till att en man med en pågående hjärtinfarkt som sökte vård på akuten inte läkarbedömdes. Patienten var på genomresa och hittades död på en campingplats två dagar senare.

Förra året skärpte Socialstyrelsen kontrollen av de skånska akutsjukhusen sedan fem dödsfall året före tros ha berott på platsbrist vid Skånes universitetssjukhus. På myndigheten pågår just nu en granskning av problem med brist på vårdplatser och läkarbemanning på akutmottagningen i Lund. Socialstyrelsen har nu utrett ytterligare ett dödsfall som misstänks ha berott på platsbrist.

Det handlar om en tidigare frisk 55-åring som i somras sökte vård på akutmottagningen i Lund för allmänpåverkan, illamående, kräkningar och stark smärta i magtrakten. Smärtan strålade också upp mot bröstet. En sjuksköterska som bedömde att mannen hade drabbats av matförgiftning försökte nå en infektionsläkare för att diskutera patientens symtom.

Då det misslyckades hänvisade hon patienten till infektionsmottagningen. Där bedömde en annan sjuksköterska också mannens tillstånd som matförgiftning. Han fick råd om egenvård och vila.

Meningarna går i sär

Därefter har sjuksköterskan och patientens son olika syn på vad som hände. Enligt sjuksköterskan erbjöds patienten en brits i korridoren, i väntan på läkarbedömning. Hon dokumenterade dock aldrig besöket. Enligt sonen nämndes det ingenting om en läkarbedömning. Han och pappan hade tvärtom känt sig utkastade.

De lämnade sjukhuset och bilade vidare på sin semesterresa. Två dagar senare hittades 55-åringen död i deras tält på en campingplats i Tyskland. En tysk läkare bedömde att mannen avlidit i hjärtinfarkt.

Brist på vårdplatser

Det rådde brist på vårdplatser på sjukhuset då mannen sökte vård och Socialstyrelsen skriver i sitt beslut att det inte går att utesluta att det påverkade hur mannen behandlades.

Senast den elfte mars ska sjukhuset ha redovisat för Socialstyrelsen vilka konkreta åtgärder som verksamheterna har vidtagit för att förebygga att liknande händelser upprepas.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida