Allt fler kvinnor väljer spiral

Allt fler kvinnor väljer spiral
Förskrivningen av hormonspiraler ökade med 31 procent i Västerbotten förra året, enligt eHälsomyndigheten.

Förskrivningen av hormon- och kopparspiraler har ökat markant det senaste året sedan det blev förstahandsalternativ även för kvinnor som tidigare inte varit gravida.

Det var i april förra året som Läkemedelsverket i sin rekommendation om preventivmetoder påpekade att spiral kan vara ett förstahandsalternativ för de flesta kvinnor som vill ha en långtidsverkande preventivmetod – även för kvinnor som inte varit gravida.

Rekommendationen bygger på slutsatser från myndighetens expertmöte hösten före.

Kraftig ökning

Rekommendationen har haft effekt. Förskrivningen av hormonspiraler har visserligen ökat successivt, men tog ett rejält kliv förra året.

  • Förskrivningen av hormonspiraler steg från 58 000 år 2013 till 68 000 år 2014.
  • Sjukvårdens rekvisitioner fyrdubblades, från 717 år 2013 till 2 789 år 2014.

Stor ökning i Västerbotten

Den procentuella ökningen av förskrivna hormonspiraler var störst i Västerbotten med 31 procent förra året. På Ungdomshälsan i Umeå fördubblades insättningen av hormonspiraler.

– Sedan rekommendationen kom att spiral kan vara ett förstahandsval också för unga har vår förskrivning ökat och det är vanligare att kvinnorna inte har haft något annat preventivmedel tidigare, säger barnmorskan Jenny Nederberg på Ungdomshälsan i Umeå.

Många uppskattar att spiralerna innehåller mindre hormoner och att man slipper komma ihåg att ta tabletter.

Samma subventioner i hela landet

Priset för hormonspiral har också sjunkit i Västerbotten sedan Sveriges kommuner och landsting, SKL, 2013  rekommenderade att alla landsting och regioner skulle följa samma regelverk för preventivmedelssubvention till unga. Reglerna innebär att det bara ska kosta 100 kronor för unga upp till 26 år att få hormonbaserade preventivmedel, men bara de som ingår i läkemedelsförmånen. Flera landsting har dock lagt till andra preventivmedel.

– Vi hade inga särskilda ungdomssubventioner innan SKL kom med sin rekommendation om gemensamma regler i landet. Sedan vi började följa den sätter vi in väldigt många fler hormonspiraler på unga kvinnor, säger Jenny Nederberg.

Fler kopparspiraler

Någon heltäckande statistik över försäljningen av kopparspiraler finns inte, men försäljningen av Bayers kopparspiral ökade med sex procent förra året, uppger företaget. Det är den kopparspiral som dominerar starkt på den svenska marknaden.

Vad ökningen innebär i antal vill företaget av konkurrensskäl inte uppge. I Västerbotten har kopparspiralen alltid varit gratis och på Ungdomshälsan i Umeå har förskrivningen inte ökat det senaste året.

Fakta

  • Förskrivning: När  kvinnan får hämta ut sin spiral själv på recept.
  • Rekvisition: När vården beställer hem spiral för insättning.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida