Infektioner

Få patienter fick rätt behandling vid sepsis

Få patienter fick rätt behandling vid sepsis
Rätt antibiotikabehandling i tid vid sepsis gjorde stor skillnad mellan liv och död.

Tidig upptäckt och rätt läkemedel är avgörande för överlevnaden vid blodförgiftning. Ändå fick inte ens var fjärde sepsispatient rätt antibiotikabehandling i tid, visar en studie från Universitetssjukhuset i Linköping.

Av 90 patienter med så kallad samhällsförvärvad sepsis, det vill säga en infektion som uppstått utan samband med vård eller behandling, under åren 2012–2013 fick endast 20 av 87 patienter tidig och korrekt antibiotikabehandling. Det visar den studie som gjorts av doktoranden och infektionsläkaren Maria Andersson vid infektionskliniken i Linköping.

  • Av de sjukaste patienterna, de som hade bedömts med en röd triagenivå eller som utvecklade chock inom 24 timmar, var det endast en tredjedel som fick tidig korrekt antibiotikabehandling. 
  • Av dem avled 13 procent inom 30 dagar.
  • Av de två tredjedelar som inte fick rätt behandling från början, avled hälften, 48 procent, inom 30 dagar.

Fortfarande inte bra

Efter att studien gjordes har Region Östergötland infört ett sepsislarm som kan utlösas redan i ambulansen, på samma sätt som hjärt- och strokelarm.

– Men fortfarande är det vanligt att vi inte tillräckligt snabbt sätter in rätt antibiotika, säger professor Håkan Hanberger som ansvarar för antibiotikariktlinjerna i regionen, i ett pressmeddelande från Region Östergötland.

Forskargruppen genomför just nu en studie på 200 patienter med bakterier i blodet och som har avlidit inom 30 dagar. De jämförs med lika många patienter som har överlevt den blodburna infektionen med samma bakterie. Syftet är att förutsättningslöst kartlägga vad som fördröjer handläggningen och se vad som kan förbättras i vårdkedjan.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida