Färre biverkningar anmälda trots sjuksköterskors utökade rätt att rapportera

Trots att även sjuksköterskor utan förskrivningsrätt sedan i fjol har rätt att rapportera läkemedelsbiverkningar blev antalet biverkningsrapporter total sett färre under 2007 jämfört med året innan.

17 januari 2008

Under 2000-talet har antalet biverkningar som rapporterats in till Läkemedelsverkets biverkningsenhet successivt ökat år för år. År 2006 kom det in cirka 5 100 rapporter, vilket var cirka 1 000 fler än året innan.

Fram till 1 mars 2007 var det bara läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt som kunde rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar. Genom att även låta sjuksköterskor utan egen förskrivningsrätt ingå i rapporteringssystemet hoppades Läkemedelsverket att fler biverkningar skulle rapporteras in till de regionala biverkningsenheterna. Istället visar det sig nu att det kom in cirka 300 färre rapporter under 2007 jämfört med 2006.

Varför trenden har brutits vill Gunilla-Sjölin-Forsberg, chef för Läkemedelsverkets biverkningsenhet, inte kommentera förrän statistiken har analyserats ordentligt.

En möjlig orsak som Stefan Mejyr, forskningssjuksköterska och handläggare vid den regionala biverkningsenheten i Stockholm, lyfter fram är att Läkemedelsverket för ett par år sedan aktivt uppmanade hälso- och sjukvården att speciellt rapportera om biverkningar i samband med vaccinationer, vilket ledde till en större ökningstakt än tidigare.

? Flertalet av de sjuksköterskor som arbetar på sjukhus har inte haft möjlighet att rapportera tidigare. Det kan ju vara så att de har börjat rapportera in fler allvarliga biverkningar medan det är de mer kända biverkningarna vid vaccinationer som har minskat i antal. Då spelar det egentligen inte så stor roll om antalet rapporter som helhet har minskat något, säger han.

Eftersom någon analys av statistiken ännu inte har gjorts av Läkemedelsverket centralt går det inte att se i vilken grad sjuksköterskor utan förskrivningsrätt har börjat skriva rapporter. Men enligt en första analys av de rapporter som har kommit in till biverkningsenheten i Stockholm har andelen rapporter som har skrivits av sjuksköterskor som helhet åtminstone inte minskat.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida