Kvinnor får veta mindre om hur sexualiteten påverkas av cancer

Information vid gynekologisk cancer brister. Män med prostatacancer får reda på mer.

Ny forskning från Malmö högskola visar att nästan hälften av de kvinnor och män som behandlats för någon form av cancer inte fick information om hur sjukdomen och behandlingen kan påverka fertilitet, lust och sexuell funktion. 

Undantaget var män med prostatacancer, där fick cirka 90 procent information. Av kvinnor med gynekologisk cancer hade bara drygt hälften fått information om påverkan på lust och sexuell funktion.

”Ingen har nämnt ordet sex”

– Det är anmärkningsvärt att könsskillnaden när det gäller information om sexuell hälsa vid cancer är så stor. Det säger något om hur vi ser på sexualitet och sjukdom. Men också hur vi ser på kvinnlig respektive manlig sexualitet, säger Else-Marie Rasmusson, onkologisjuksköterska som skrivit licentiatstudien ”Ingen har nämnt ordet sex”.

Cancerbehandling, som kirurgi, strålbehandling och cytostatika kan påverka den sexuella hälsan. Torra slemhinnor, sänkta nivåer av könshormoner och nedsatt lust är inte ovanliga biverkningar. Även utmattning och förändrad tarmfunktion är vanligt.

Personalen ska informera

Samtliga kvinnor som Rasmusson intervjuat uppger att de haft tankar och frågor kring sexualitet. Några oroade sig för att det kunde vara skadligt med sex, andra efterfrågade konkreta tips.

– Sjukvårdspersonal har en skyldighet att ge information om behandling och biverkningar. Alla patienter bör få information om en behandling kan påverka den sexuella hälsan, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida