Läkemedel skyddar även vid lätt förhöjt blodtryck

Läkemedel skyddar även vid lätt förhöjt blodtryck
Ska även ett lätt förhöjt blodtryck tablettbehandlas? Åsikterna och forskningen går isär. Arkivbild: Colourbox

Uppsala-studie visar att blodtrycksbehandling minskar risken för stroke och hjärt-kärldöd.

23 december 2014

Nyttan av blodtryckssänkande behandling vid lätt förhöjt blodtryck hos personer som inte tidigare har någon hjärt-kärlsjukdom är omtvistad. För ett år sedan publicerade amerikanska forskare en stor genomgång av all tillgänglig forskning som visade att det saknas vetenskaplig evidens för att behandla lätt förhöjt blodtryck hos i övrigt friska äldre (se länk till höger).

Men en ny studie från Uppsala universitet har kommit till ett annat resultat. Forskningen visar att behandling med blodtryckssänkande läkemedel under fem års tid ledde till en 28 procent minskad risk för stroke, 25 procent minskad risk för hjärt-kärldöd och 22 procent minskad risk för död.

Den skyddande effekten var stor, anser forskarna, med tanke på att behandlingen bara sänkte det systoliska trycket med 3.6 mm Hg och det diastoliska med 2.4 mm Hg.

I studien ingår 15 000 personer och data från 13 olika randomiserade behandlingsstudier. Studien publiceras i Annals of internal medicine.

Som lätt förhöjt blodtryck räknas ett systoliskt blodtryck mellan 140 och 159 mm Hg och/eller ett diastoliskt blodtryck mellan 90 och 99 mm Hg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida