läkemedel

Läkemedelsverket vill ha fler rapporter om biverkningar

Läkemedelsverket vill ha fler rapporter om biverkningar
I åldrarna 18-64 år rapporteras dubbelt så många läkemedelsbiverkningar för kvinnor jämfört med män. Arkivbild: Mostphotos

Det finns ett stort mörkertal, anser Läkemedelsverket som i höst går ut med en kampanj för att få allmänheten att rapportera läkemedelsbiverkningar.

Drygt 8 000 biverkningsrapporter fick Läkemedelsverket in under förra året. Knappt en fjärdedel kom från allmänheten. Antalet ökar för varje år, men Läkemedelsverket är övertygat om att det finns ett stort mörkertal och startar därför en kampanj i höst för att få allmänheten att rapportera mer.

– Genom rapporterna får vi signaler om tidigare okända misstänkta biverkningar och större kunskap om redan kända biverkningar. I rapporteringen från konsumenter och patienter finns ett särskilt intresse för rapporter om receptfria läkemedel, säger Kerstin Jansson, chef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

För få rapporter från sjuksköterskor

För att nå ut till allmänheten kommer bland annat animerade kortfilmer spridas via sociala medier, i egna kanaler samt visas i sjukvårdens väntrum.

– Det är enkelt att biverkningsrapportera. Med hjälp av filmerna vill vi visa hur man gör om man vill rapportera att man drabbats av en misstänkt biverkning. Rapporteringen är en viktig del av säkerhetsarbetet kring godkända och marknadsförda läkemedel, säger Kerstin Jansson.

Av de drygt 8 000 biverkningsrapporterna förra året kom 6 086 från hälso- och sjukvården. De flesta gjordes av läkare, endast 872 kom från sjuksköterskor. Det är ändå en ökning jämfört med året innan. Läkemedelsverket har tidigare sagt sig vara oroad över att sjuksköterskor rapporterar så få biverkningar trots att de har så mycket patientkontakter.

Fler allvarliga biverkningar

De tre mest rapporterade substanserna när det gäller biverkningar var de blodförtunnande läkemedlen warfarin, rivaroxaban och apixaban. Biverkningar av vaccin kommer också högt på listan.

Andelen biverkningar som bedöms som allvarliga har också ökat kraftigt. 2011 bedömdes drygt 2 000 av de inrapporterade biverkningarna som allvarliga, 2015 var det omkring 3 500. Med allvarlig menas att det leder till döden, är livshotande, att det blir nödvändigt med sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller bedöms som övrig medicinskt viktig händelse.

Enligt de rapporter som gjorts drabbas kvinnor betydligt oftare än män av läkemedelsbiverkningar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida