Ny rekommendation för behandling av barns smärta

Ny rekommendation för behandling av barns smärta
Ofta saknas barnanpassade administreringsformer och doser för smärtlindring av barn. Arkivbild: Colourbox

Läkemedelsverkets kunskapsdokument ska ge stöd till säker och effektiv lindring.

I sjukvården är det vanligt med smärtsamma ingrepp som utförs på barn. Det är allt från enklare provtagningar, som pku-testet på alla nyfödda, till stor hjärtkirurgi.

Vid alla procedurer med barn är gott omhändertagande och smärtlindring viktigt. Läkemedelsverket presenterar nu ett kunskapsdokument som ska ge stöd för säker och effektiv behandling.

Lång klinisk användning

Vissa läkemedel som används till barn saknar godkänd indikation, men då de använts kliniskt under lång tid bedöms de ha relativt gott vetenskapligt stöd ändå. Medan andra läkemedel, trots lång användning, har bristfällig evidens.

Den nya kunskapssammanställningen och rekommendationen har tagits fram gemensamt av experter och bygger på konsensus i gruppen.

– Eftersom det i många fall saknas studier av smärtbehandlingar hos barn vilar rekommendationerna till stor del på erfarenheter från våra svenska experter. De besitter en fantastisk kunskap, men vi skulle givetvis gärna se att det generellt gjordes mer studier på barn och läkemedel, säger Ninna Gullberg, barnläkare och projektledare vid Läkemedelsverket.

Akuta risker

Att förebygga och behandla smärta hos barn är också viktigt för att undvika framtida problem med ångest och rädsla. Men det finns akuta risker vid användning av kraftfulla läkemedel till barn, som andningsdepression.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida