Nya rekommendationer för vaccinering mot röda hund

Nyförlösta kvinnor som saknar immunitet mot röda hund eller har dåligt skydd ska numera erbjudas något av kombinationsvaccinerna MMR-Vaxpro eller Priorix, enligt Läkemedelsverkets nya rekommendationer.

I många år har kvinnor som saknar immunitet mot röda hund (rubella) erbjudits vaccination före graviditeten eller efter förlossningen. Att Läkemedelsverket nu rekommenderar kombinationsvacciner i stället beror på att monovalent vaccin som använts tidigare inte längre saluförs i Sverige.

Kombinationsvaccinerna kan ges till rubellanegativa som inte är gravida eller efter förlossning för att hindra smitta och den risk för fosterskador som innebär att drabbas av röda hund under graviditet.

Förutom att skydda mot röda hund ger de kombinationsvacciner som finns tillgängliga i Sverige, MMR-Vaxpro och Priorix, även skydd mot mässling och påssjuka. Båda vaccinerna innehåller levande, försvagat virus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida