Riskerna med paracetamol kan vara underskattade

Riskerna med paracetamol kan vara underskattade
Forskarna såg ett dosrelaterat förhållande mellan paracetamol och ökad risk för allvarliga biverkningar och dödlighet. Arkivbild: Mostphotos

Långvarig användning ökar risken för allvarliga biverkningar och dödsfall.

Paracetamol är det mest använda smärtstillande läkemedlet i världen och används vid en lång rad både akuta och långvariga smärttillstånd.

En systematisk undersökning av studier om sambandet mellan långvarig användning av paracetamol och allvarliga biverkningar visar att riskerna är större än vad som tidigare är känt.

Ett brittiskt forskarteam gjorde en litteratursökning och bland ett stort antal studier fann man åtta som ansågs uppfylla de vetenskapliga kraven.

Dos-respons effekt

Av dem var det två studier som pekade på en dos-respons effekt när det gäller dödlighet: ju högre doser av paracetamol desto större risk.

På motsvarande sätt visade fyra studier ökande risk för hjärt-kärlhändelser. Andra studier visade på ökad risk för biverkningar i mage-tarm och i njurar.

Även om de som använder paracetamol under längre tid ofta har sjukdomar som i sig ökar risken för andra sjukdomar och förtida död, så menar forskarna att studierna pekar på ett klart samband med just intaget av läkemedel.

Effekten ifrågasatt

De påpekar också att effekten av paracetamol har ifrågasatts vid flera smärttillstånd på senare tid. Det gäller bland annat artros och akut ländryggvärk. Därför behövs en större genomgång när det gäller effekten och toleransen av paracetamol, enligt de brittiska forskarna.

Riskerna med långvarig användning av paracetamol bör alltid tas med i beräkningen vid förskrivning, anser forskarna bakom studien som publicerats i tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases.

Paracetamol

  • I Sverige säljs paracetamol bland annat under produktnamnen Alvedon,Citodon och Panodil.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida