Vill förbjuda tabletter med paracetamol i vanliga butiker

Vill förbjuda tabletter med paracetamol i vanliga butiker
Läkemedelsverket föreslår att receptfria tabletter med paracetamol inte längre ska få säljas på andra försäljningsställen än apotek efter den 1 mars 2015.

Läkemedelsverket ser ett samband mellan ökad tillgänglighet och ökningen av förgiftningsfall de senaste åren.

Rätt använt är paracetamol säkert att använda under kortare tid. Vid överdosering finns dock risk för mycket allvarliga biverkningar som kan leda till dödsfall eller leverskada.

Skydda folkhälsan

Antalet samtal om paracetamolförgiftning från vården och allmänheten till Giftinformationscentralen, GIC, steg från 2 500 år 2006 till knappt 4 400 förra året. Under samma period ökade antalet samtal från vården som kan kopplas till enskilda patienter som vårdats på sjukhus på grund av paracetamolförgiftning, från 529 till 1 161 och trenden fortsätter.

– Det kan dessutom finnas fler fall ute i sjukvården som inte kommit Giftinformationscentralen till känna, säger direktör Anders Carlsten vid Läkemedelsverket. Vi bedömer att det finns skäl att begränsa tillgängligheten av paracetamol för att skydda folkhälsan.

Paracetamol i tablettform står för de flesta förgiftningsfallen. Läkemedelsverket föreslår nu att de inte ska få säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek efter den 1 mars 2015.

5 600 försäljningsställen

Andra godkända former av paracetamol som idag får säljas i dagligvaruhandeln berörs inte, till exempel flytande form och brustabletter.

Det finns i dag omkring 5 600 försäljningsställen anmälda till Läkemedelsverket, utom apoteken, som får sälja 615 av de 884 receptfria läkemedel som är godkända i Sverige.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida