Läkemedel

Sömnhormoner och antidepressiva ökar kraftigt

Sömnhormoner och antidepressiva ökar kraftigt
Förskrivningen av sömnhormonet melatonin har ökat kraftigt till framför allt kvinnor i åldern 30-44 år. Arkivbild: Mostphotos

Under de senaste tio åren har förskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn och ungdomar dubblerats. Sömnhormonet melatonin har också ökat kraftigt, särskilt bland vuxna kvinnor.

Det visar ny statistik från Socialstyrelsens läkemedelsregister.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat under en längre tid. Trenden återspeglas i läkemedelsstatistiken där andelen 10–19-åringar som fått antidepressiva förskrivet dubblerats på tio år. Från cirka 1 till 2 procent bland pojkarna och cirka 1,5 till 3,5 procent bland flickorna.

Sömnhormon

Melatonin är ett sömnhormon som finns naturligt i kroppen. Sedan det introducerades som läkemedel 2008 har det ökat stadigt. Förskrivningen ökade med över 40 procent mellan 2015 och 2016. Störst var ökningen bland vuxna kvinnor.

– Utvecklingen kan bero på flera saker. Till exempel diagnosticeras allt fler med adhd – ett tillstånd som ofta också innebär att man har problem med sömnen. Det har även blivit möjligt att skriva ut melatonin utan licens från Läkemedelsverket, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Bland barn och unga, men även vuxna, kan utvecklingen också bero på att man förskriver melatonin i stället för andra mer potenta sömnmedel. Läkemedlet är vanligast bland pojkar i åldern 10-19 år.

– Ökningen bland de vuxna kvinnorna är relativt stor, även om det handlar om låga nivåer. I den här gruppen har också förskrivningen av adhd-läkemedel ökat stort från knappt 0,1 till runt 1 procent de senaste tio åren, säger Peter Salmi.

Smärtstillande

Den nya statistiken visar också socioekonomiska skillnader i förskrivningen av smärtstillande läkemedel. Störst skillnader syns för den läkemedelsgrupp där paracetamol ingår.

Runt 25 procent av kvinnorna med grundskola som högsta utbildning hämtade ut sådana smärtstillande på recept minst en gång 2016. Detta jämfört med 15 procent av kvinnorna som studerat vidare efter gymnasiet. Motsvarande skillnad bland män var drygt 15 procent jämfört med 10 procent.

Diabetesläkemedel

Över 340 000 personer hade minst ett uttag av något diabetesmedel, exklusive insuliner, 2016, vilket är en ökning på över 40 procent sedan 2006. Denna läkemedelsgrupp används främst av personer med typ 2-diabetes och består till största del av diabetesmedel i tablettform.

Demensläkemedel

Andelen personer i åldern 75 år och äldre som har tagit ut demensläkemedel har ökat från cirka 3,5 procent till drygt 5 procent sedan 2006.

Sköldkörtelhormon

Antalet kvinnor per 1 000 invånare i åldern 25–39 år som har hämtat ut sköldkörtelhormon har ökat med drygt 90 procent på 10 år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida