Barn och ungas hälsa

Bris-larm: Psykiska ohälsan ökar bland unga

Bris-larm: Psykiska ohälsan ökar bland unga
Enligt Bris årsrapport för 2016 ökar den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige.

Bris går i dag ut med ett upprop för att stopppa den psykiska ohälsan hos barn och unga. Av nära 30 000 samtal förra året handlade fyra av tio om psykisk ohälsa.

Enligt Bris  har den psykiska ohälsan ökat sedan 1980 och är utbredd bland barn och unga i Sverige. I fjol hade Bris nästan 10 000 kontakter med barn om psykisk ohälsa. Samtalen handlade i hög grad om panikångest, ensamhet och om självmordstankar.

– I våra kontakter blir det tydligt att barn som mår dåligt mår ännu sämre av personalomsättning, långa väntetider i vården eller av att slussas runt mellan olika instanser där ingen ser och tar ansvar för helheten kring barnet, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare i ett pressmeddelande med anledning av att organisationen i dag presenterar sin årsrapport för 2016.

Sämre än många andra länder

Enligt Bris är den negativa utvecklingen av den psykiska ohälsan bland barn och unga klart sämre än i många andra länder. Förekomsten av psykisk ohälsa ökar med stigande ålder. I åldersgruppen 16-18 år handlar vartannat samtal hos Bris om psykisk ohälsa.

Under 2016 ökade antalet barn och unga som fick samtala med kurator hos Bris med tre procent jämfört med året innan. Av 29 996 kurativa kontakter i fjol handlade nära 40 procent om psykisk ohälsa. Andra vanliga ämnen var:

  • Familj och familjekonflikter (25 procent).
  • Att vara ung (25).
  • Vänner (19).
  • Skolan (17.
  • Våld, övergrepp och kränkningar 17.

– Barn som hör av sig till Bris upplever att de saknar någon annan vuxen att prata med. Det gör att vi får ta emot barns samtal om allt från frågor om kroppen till självmordsförsök, säger Magnus Jägerskog.

Ingen enkel förklaring

Det finns inte någon enkel förklaring till varför den psykiska ohälsan ökar bland unga. I många av barnens berättelser om sitt mående framträder en bild av en nedåtgående spiral, som till slut blir ohanterlig. Ofta beskrivs hur familjen brister, vilket får effekter i skolan, att destruktiva möns­ter tar över och barnets verklighet fylls av hopplöshet.

I rapporten, som är den första i en serie om barns och ungas psykiska ohälsa, diskuteras möjliga orsaker och åtgärder. Bland annat föreslås att första linjens vård behöver bli likvärdig i hela landet och byggas ut så att unga kan få snabbt stöd inom primärvården och elevhälsan.

För att stoppa den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga lanserar Bris i dag uppropet #psykbryt.

Fakta Bris

Bris, Barnens rätt i samhället, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå barn och unga i utsatta situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida