Ändrat poängsystem får sjuksköterskor att sluta

Flera sjuksköterskor har sagt upp sig från thoraxintensiven i Lund sedan arbetsgivaren ensidigt sagt upp det avtal med poänglönesystem som funnits på kliniken sedan 1995.

25 september 2007

Ett nytt förslag till avtal har lagts fram till Vårdförbundets avdelning i Skåne, som i morgon ska förhandla med arbetsgivaren. Missnöjet med förslaget är stort, både bland enskilda medlemmar och bland Vårdförbundets representanter.

Det sjuksköterskorna främst vänder sig mot är att den delningsfaktor som timlönerna beräknas efter höjs från 157 till 165. Enligt Giselle Martinez, Vårdförbundets förtroendevalda på thoraxklinikens intensivvårdsavdelning, leder det till en lönesänkning på mellan 8 och 10 kronor i timmen.

? Arbetsgivaren hävdar att förändringen inte i första hand är en sparåtgärd. Men som det ser ut nu kommer våra löner att sänkas med mellan 25 000 och 30 000 kronor per år. Det kan vi inte acceptera, säger Giselle Martinez.

”Dubbelkompenserats”

Enligt Lars-Göran Danielsson, biträdande personalchef på Lunds universitetssjukhus, kommer det snarare att handla om en lönesänkning på cirka 14 500 kronor per år för en heltidsanställd sjuksköterska.

? På något vis har de dubbelkompenserats för nattarbetet. De har en delningsfaktor som grundar sig på ett veckoarbetstidsmått på 36.33 timmar, säger han.

Hela poänglönesystemet bygger dock på att personalen ställer upp och arbetar flexibelt, det vill säga täcker upp efter behov. Från början hette det att 70 personer gjorde 100 personers jobb, mot att arbetsgivaren betalade för 90. Frågan är varför personalen ska jobba flexibelt om de inte känner att det lönar sig.

Tio år gammalt system

Poänglönesystemet på thoraxintensiven i Lund infördes för mer än tio år sedan. Då som nu var behovet av specialistutbildade sjuksköterskor stort. Med poänglönesystemet lyckades man få de befintliga specialistsjuksköterskorna att stanna kvar och att arbeta på tider som vanligtvis inte är så attraktiva: framför allt helger och nätter. Systemet gör det mer lönsamt att arbeta dessa obekväma tider.

Liknande poänglönesystem finns på barnintensivvårdsavdelningen, neurokirurgiska intensivvårdsavdelningen, neonatalavdelningen samt på två neurokirurgiska vårdavdelningar.

Däremot finns det i dag inget poänglönesystem på den vanliga intensivvårdsavdelningen, som enligt somliga därför har haft svårare att rekrytera personal jämfört med exempelvis thoraxintensiven.

Ledningen vill ha enehtligt system

Det sjukhusledningen nu vill är att samtliga intensivvårdsavdelningar ska använda sig av samma typ av poängsystem.

? Därmed neutraliserar vi diskussionen om att man på den ena enheten skulle ha ett mer fördelaktigt system, säger Lars-Göran Danielsson.

Vårdavdelningarna får enligt arbetsgivarens förslag behålla poänglönesystemet för dem som i dag finns anställda men de får inte rekrytera nya medarbetare in i poänglönesystemet, vilket Vårdförbundet motsätter sig.

Avtalet sades upp i mars i år. Personalen fick kännedom om det via intranätet.

? Sedan dess har redan ett tiotal sjuksköterskor slutat på thoraxintensiven. Alla har kanske inte gjort det på grund av den sänkta lönen, men oron i sig har gjort att många funderar på att byta arbetsplats, säger Giselle Martinez som befarar att ännu fler kommer att säga upp sig innan årets slut, då avtalet går ut.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida