Biomedicinska analytiker protesterar för högre lön

På måndag vid lunchtid kommer biomedicinska analytikerna vid Stockholms fyra storsjukhus gemensamt genomföra en manifestation för högre löner.

28 februari 2008

– Vi har länge varit osynliga. Nu vill vi visa hur många vi är och vad som kan hända om vårt jobb inte utförs i enligt med den kompetens och erfarenhet som vi har, säger en av initiativtagarna till manifestationen, Agnieszka Wrzalik vid mikrobiologiska laboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Mellan klockan 12.00 och 12.30 på måndag kommer flertalet av Stockholms läns landstings cirka 1 500 biomedicinska analytiker att samlas med plakat vid huvudentréerna till Karolinska i Huddinge och Solna samt Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Inga specifika krav

Något specifikt lönekrav kommer inte att föras fram, bara att de vill ha högre lön.

­- I och med att vi är så många olika laboratorier och vi har så bred kunskap och kompetens inom många olika ålderskategorier så kan vi inte kräva en viss summa pengar.  Vad vi vill är att få lön för den kompetens som vi faktiskt har. Undersköterskor har ingen som helst eftergymnasial utbildning. Ofta har de högre lön än oss, som är legitimerade och har en treårig högskoleutbildning, säger Agnieszka Wrzalik.

Varken Vårdförbundet eller några andra fackliga organisationer har engagerats i manifestationen.

-­ Den arbetsgrupp som har arbetat med frågan tycker att facket inte har jobbat speciellt hårt för oss biomedicinska analytiker. Det facket gör är väldigt viktigt, men vi måste jobba på alla fronter. Vi vill också att de som inte är med i facket ska känna sig delaktiga, säger Agnieszka Wrzalik, som själv är medlem i Vårdförbundet.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida