Känner sig kränkta vid lönesamtal med chefen

Vårdförbundet i Värmland genomför traditionella fackliga löneförhandlingar sedan en övervägande majoritet av medlemmarna förklarat att lönesamtal med chefen känns meningslöst.

Landstinget i Värmland hade från början bara avsatt 2,4 procent för årets löneöversyn med Vårdförbundet men har nu höjt till 3,5. De medlemmar i Vårdförbundet som tjänar mindre än 18 500 kronor i månaden ska också lyftas upp till den nivån som i dag är miniminivån för ingångslön vid nyanställning. 

– Lönebudet är för lågt, vårt landsting kommer att hamna bland de lägsta. Medlemmarna är less på att ha lönesamtal och få sin lön satt av chefen när det finns så lite pengar att fördela. De tycker att det är kränkande.

Det konstaterar Eva Strandh, ordförande i Vårdförbundet i Värmland.

– Eftersom landstinget hanterar lönerna som en omfördelning av pottpengar kommer en del inte att få mer än 250-300 kronor. Då anser medlemmarna inte att det finns några förutsättningar för medarbetarsamtal, säger Eva Strandh som håller med dem.

100 fackliga förhandlare
 
Efter en direkt fråga till förtroendevalda och medlemmar har avdelningen därför beslutat att låta de fackliga ombuden förhandla för alla de omkring 2 300 landstingsanställda medlemmarna i Värmland – medlem för medlem. Under oktober genomförs avtalskonferenser med alla Vårdförbundets förtroendevalda.

– Nu samlar vi skarorna och förbereder oss. Omkring 100 lokalt förtroendevalda kommer att förhandla med stöd av vår styrelse, berättar Eva Strandh.

Nyligen överlämnade hon en budkavle med 1 617 namn till representanter för landstingsledningen där de ställdes till svars för sin lönepolitik under ett medlemsmöte på Centralsjukhuset i Karlstad.

– Det blev ett bra möte, medlemmarna fick säga vad de tyckte. Ledningen var nog inte så glad att höra det, de kände sig trängda och hade nog inte uppfattat tidigare att missnöjet var så stort.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida