Lön

Lönerna ökade mest i Sörmland

Lönerna ökade mest i Sörmland
Förra årets lönestatistik finns nu redovisad på Vårdförbundets hemsida. Arkivbild: Mostphotos

En särskild lönesatsning gör att Region Sörmland nu toppar listan över medellöner i landstingen för alla Vårdförbundets yrkesgrupper, utom biomedicinska analytiker. Det visar ny lönestatistik för 2016.

I dag släpper Vårdförbundet lönestatistiken för förra året, den gäller samtliga yrken i förbundet och både offentliga och privata arbetsgivare.

Inom landsting och kommun ökade lönerna generellt sett med 3,7 procent. Det är mer än ”märket” inom industrin som låg på 2,2 procent 2016, men mindre än löneökningarna 2015 som låg på 4,4 procent.

Ger inte hela bilden

För Vårdförbundets privatanställda medlemmar låg löneökningarna på 3,6 procent enligt lönestatistiken, men det är en siffra som inte säger så mycket eftersom den stora gruppen anställda inom bemanningsbolag inte ingår i statistiken.

Värt att notera är också att specialistsjuksköterskor inte redovisas för sig utan tillsammans med övriga sjuksköterskor, vilket påverkar siffrorna. Mest troligt har specialister haft något högre löneökningar och allmänsjuksköterskor något lägre påslag än vad statistiken visar.

Här har det satsats

Jönköping är ett exempel på en region som höjt löneläget efter att politikerna avsatt mer pengar till särskilda lönesatsningar 2016.

Sörmland, som tidigare legat lågt, hade de allra högsta löneökningarna 2016 och har nu högst medellön av alla landsting och regioner. Här har man utöver den ordinarie löneöversynen gjort en särskild lönesatsning på erfarna sjuksköterskor med oregelbunden arbetstid, vilket höjt medellönen.

Dålig lönespridning

Statistiken visar annars att erfarenhet inte lönar sig, vilket Vårdfokus kunnat berätta om tidigare idag. Lönespridningen är fortfarande extremt sammanpressad i samtliga av Vårdförbundets yrkesgrupper och de som är yngst har fått högre löneökningar än de som är äldst.

Lägst löneökningar och lägst medellön redovisas från Region Gotland. Bland kommunerna är det nu Örebro som toppar listan över de högsta medellönerna.

Se hela lönestatistiken för 2016 på Vårdförbundets hemsida.

Medellön 2016

Sjuksköterska
Landsting 31 753
Kommun 32 883
Privat 33586

Barnmorska
Landsting 35 059
Privat 36 646

Biomedicinsk analytiker
Landsting 30 320
Privat 32 328

Röntgensjuksköterska
Landsting 31 172
Privat 34 613

Observera: I lönestatistiken för de privatanställdas löner ingår inte den stora gruppen som är anställd av bemanningsföretag.

Fakta: Vårdförbundets lönestatistik 2016. Siffrorna bygger på grundlön inklusive fasta tillägg, inga rörliga tillägg som OB, jour och övertid ingår. Specialistsjuksköterskor ingår men chefer ingår inte.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida