Massuppsägningar otillåten stridsåtgärd

Nej, vi stödjer inte hot om massuppsägningar. Men medlemmarna är oerhört frustrerade över landstingets lönepolitik, därför kan jag förstå den som säger upp sig och söker sig någon annanstans.

11 mars 2008

Det säger Björn Gustafsson, ordförande i Vårdförbundet Västmanland.

Massuppsägningar är inte en tillåten stridsåtgärd för Vårdförbundet, inte ens om det råder avtalslöst tillstånd den 1 april, då det nuvarande löneavtalet har löpt ut.

Vårdförbundet är nämligen bundet av det kommunala huvudavtalet KHA. Där räknas det upp vilka stridsåtgärder som är tillåtna vid en konflikt. Massuppsägningar är inte en av dem.

– Det är till och med så att vi som facklig organisation måste avråda från kollektiva uppsägningar, säger Vårdförbundets jurist Jeanette Lindgren Dahlin.

Ingen stridåtgärd under fredsplikt

I en artikel i Västmanlands läns tidning, VLT, säger Björn Gustafsson ”Vi kan inte stå bakom någon form av stridsåtgärd under tiden det råder fredsplikt. Det gör det nu, eftersom det uppsagda avtalet med landstinget gäller fram till 1 april.” – – – ”Vi har samma uppfattning om lönekraven och det ger argument i förhandlingarna. Men jag hade önskat att hoten om uppsägningar hade kommit lite senare. Så att vi gemensamt kunnat gå ut i konflikt.”

Till Vårdfacket förtydligar han:

– Vi kan inte stödja en massuppsägning. Däremot kan vi stödja en enskild person som säger upp sig, men då måste man vara tydlig med att det är en enskild uppsägning.

Han håller också med om att det är en vansklig stridsåtgärd, eftersom den som säger upp sig inte kan få konfliktunderstöd och heller inte får tillbaka sin anställning om inte arbetsgivaren går med på det.

Vanskligt – strejk är bättre

Enligt Dan Holke på LO-TCOs rättsskydd är massuppsägningar en stridsåtgärd. Det finns inget som enligt lag förbjuder den. Men han tycker trots det att massuppsägningar är en vansklig åtgärd.

– Det är ingen fördel att folk säger upp sig. Det är bättre med en strejk, den är lättare att hantera och de som man tar ut i strid har jobbet kvar efteråt.

Björn Gustafsson säger slutligen att ilskan över löneläget i Västmanland nu är så stor att många faktiskt överväger att sluta.

Eller att inte ens börja:

– Sjuksköterskestudenterna har markerat att de inte accepterar så låga löner som landstinget erbjuder. Och studenterna är yngre än förr. Vid 23-24 års ålder och utan familjeband är det lätt att flytta på sig till en arbetsgivare som betalar bättre!

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida