”Vårdförbundets grupper har haft bättre löneutveckling än andra”

Vårdförbundet har misslyckats med att få medlemmarna att förstå att de har haft ett bra löneutfall. Det är budskapet från arbetsgivarorganisationen.

30 mars 2008

Sveriges kommuner och landsting, SKL, sa ja till medlarnas slutbud. Ordföranden i SKL:s förhandlingsdelegation, Ingela Gardner Sundström, säger att de hade svårt för kravet på lägsta löner, men att de sa ja till det för att säkra arbetsfreden.

Inte heller hon kunde kommentera nivåerna i budet.

– Vårdförbundet vill inte att vi ska tala om vad budet ligger på, vad det beror på har jag svårt att kommentera.

Ingela Gardner Sundström målar fram en motpart med problem. En enig styrelse ville säga ja till budet, men fick inte kongressen med sig.

– Vårdförbundets medlemsgrupper har haft ett genomsnittligt utfall på elva procent de tre senaste åren. Men förbundet har inte lyckats få dem att inse att de har haft en bättre löneutveckling än andra grupper.

Fel att jämföra förra årets lön

Enligt SKL:s statistik har den genomsnittliga löneutvecklingen för Vårdförbundets medlemsgrupper legat på 4,3 procent under 2007. Ingela Gardner Sundström tycker att det är fel att jämföra 2008 års löner för undersköterskor med den egna lönen för 2007.

– Men jag tycker att en erfaren undersköterska ska kunna ha högre lön än en nyutexaminerad sjuksköterska, säger hon.

På en del håll har löneutfallet det senaste året bara varit drygt två procent. Borde ni inte ta de lokala arbetsgivarna i örat? 

– Nej, varför skulle vi göra det. Varje lokal arbetsgivare måste bedöma vad ekonomin tillåter.  

Vill ni överge modellen med lokal lönebildning? 

– Det är viktigt att kunna premiera individuella insatser, så jag hoppas att inte modellen är i fara.

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida