Katastrofberedskap

Brister i traumavården utanför storstäderna

Brister i traumavården utanför storstäderna
Vid allvarliga händelser där många människor skadas krävs att vården, räddningstjänsten och polisen vet hur de ska samarbeta med varandra. På bilden tas skjutna ungdomar från Utøya om hand. Arkivbild: Morten Edvardsen/TT

Socialstyrelsen har granskat hur svensk sjukvård skulle klara en stor kris. Vart tredje akutsjukhus saknar särskilda traumateam.

17 november 2015

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen kartlagt den svenska traumavården, som Vårdfokus berättat om tidigare denna månad. 

Uppdraget var att se vilken kapacitet och beredskap landstingen har för att möta en allvarlig eller extreaordinär händelse med många skadade, liknande attentatet i norska Utøya.

Kartläggningen visar att det egentligen bara är i storstäderna som det finns en tydlig organisation av landstingens traumavård. Där är utgångspunkten att patienter vid ett stort larm ska transporteras till sjukhus med rätt vårdnivå. I övriga landet transporteras patienterna i stället till närmsta sjukhus innan patienten eventuellt transporteras vidare.

Stora variationer i landet

För att traumavården ska fungera optimalt krävs det bland annat att transportvägarna inom sjukhusen är korta, att det finns god logistik och att det finns lokaler anpassade för traumavård med specifik utrustning.

Men hur det ser ut i olika delar av landet varierar stort. Kartläggningen visar bland annat att:

  • Vart tredje akutsjukhus saknar särskilda traumateam.
  • Vart fjärde sjukhus saknar skrivna rutiner för när och hur patienter ska transporteras vidare till ett annat sjukhus.
  • Vart tredje sjukhus saknar samordning mellan planen för ambulanssjukvården och den regionala katastrofmedicinska beredskapsplanen.
  • Nära hälften av landstingen saknar garantier för att traumapatienter vid behov ska kunna transporteras med helikopter eller flyg, även om såväl geografin som tidsmässiga faktorer skulle motivera det.

Ger råd om åtgärder

I rapporten lyfter Socialstyrelsen fram en rad åtgärder som landstingen skulle behöva genomföra för att stärka traumavården.

Myndigheten presenterar också ett antal övergripande åtgärder som ytterligare skulle kunna förbättra traumavården i framtiden, bland annat genom att skapa speciella traumacentrum som beroende på skadetyp kan ta emot patienter från olika regioner.

Systemet används i dag inom cancervården där det finns sex olika cancercentrum i Sverige, men även inom annan högspecialiserad vård som hjärtkirurgi för barn och behandling av svåra brännskador.

Skoldådet i Trollhättan

Sverige är relativt förskonad från stora trauman liknande det på Utøya eller det terrorattentat som inträffade i Paris. Men att det kan hända här visades vid skoldådet i Trollhättan nyligen, då ett tiotal personer snabbt behövde vård.

Enligt en artikel i Ttela var sjukvården väl rustad för att klara uppgiften. Samma vecka hade personalen haft en stor traumaövning, vilket de har två gånger per år. Just traumaövningar är något som Socialstyrelsen lyfter fram som en viktig del faktor att traumavården ska fungera när det blir skarpt läge.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida