kirurgi

Hälften av regionerna opererar inte kvinnor med diastas

Hälften av regionerna opererar inte kvinnor med diastas
Rektusdiastas innebär att magmusklerna inte växer ihop som de ska efter en graviditet. Bild: Getty Images

Tre av tio kvinnor får rektusdiastas efter förlossningen, som innebär att magmusklerna inte växer ihop som de ska. Sveriges Radio har frågat regionerna om de opererar tillståndet — svaren visar att bedömningarna är olika. 

9 september 2019

I våras berättade Vårdfokus om Linda, som startade diastasupproret. Hon betalade sin operation själv efter att hon nekats hjälp från sjukvården.

Läs också: Visar magen för alla mammors rätt till lika vård

Linda är inte ensam. I dag berättar Sveriges Radio Sjuhärad om en annan kvinna som betalat operationen själv eftersom hon, trots svåra smärtor och problem, fått besked från sjukvården att Västra götalandsregionen inte opererar hennes tillstånd.

Skillnader i landet

Sveriges Radio har frågat samtliga 21 regioner om de opererar rektusdiastas och det visar sig att bedömningarna varierar beroende på var i landet man bor.

Nio regioner svarar att de inte opererar rektusdiastas, ett par av dem svarar att de gör det i undantagsfall.

Sju regioner säger att de opererar, men de flesta av dem gör bara några enstaka operationer per år. Fem regioner har inte svarat på enkäten från Sveriges Radio Sjuhärad.

Behövs nationella riktlinjer

Flera regioner hänvisar till att det finns för lite forskning som visar att operation faktiskt hjälper.

– Det finns inga evidens för att operation är det enda saliggörande, säger Anna Elander, verksamhetschef för plastikkirurgiska avdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, till SR Sjuhärad.

För snart ett år sedan skrev en grupp kirurger en artikel i Läkartidningen om behovet av nationella riktlinjer och att det pågår ett arbete för att få fram dessa.

De nya riktlinjerna är nu på gång, berättar Anders Carlstedt, med dr och tidigare i överläkare kirurgi, och en av dem som skrev artikeln i Läkartidningen. Senare i veckan ska han föredra förslaget till riktlinjer vid en internationell konferens i Hamburg. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida