Forskning

Yoga hjälpte hjärtpatienter

Yoga hjälpte hjärtpatienter
Maria Wahlström (tidigare Nilsson) har studerat effekterna av yoga vid paroxysmalt hjärtflimmer. Foto: Ellinor Algin

Medicinsk yoga gav patienter med episodiskt förmaksflimmer ökad livskvalitet och bättre värden. Det visar en ny svensk studie av sjuksköterskan Maria Wahlström.

Studien är den första delen av en doktorsavhandling av Maria Wahlström, legitimerad sjuksköterska på Danderyds sjukhus och doktorand vid Sophiahemmets högskola och Karolinska institutet.

80 personer med paroxysmalt förmaksflimmer, ett flimmer som inträffar attackvis, slumpades till den grupp som deltog i medicinsk yoga på sjukhuset en timme i veckan under 12 veckor. Både yogagruppen och kontrollgruppen fick medicinsk behandling.

Minskad oro

Efter de tolv veckorna skattade personerna i yogagruppen sin livskvalitet som högre än kontrollgruppen och hade lägre hjärtfrekvens och blodtryck.

­ Jag tror att yogan gör att de får ett verktyg som minskar oron och ångesten både för att få en flimmerepisod och när de väl har en. De lär sig hantera det med djupandning och meditation, säger Maria Wahlström.

Många patienter är så rädda för flimmerepisoder och upplever ett sådant obehag att de begränsar sina liv och avstår från att gå på middag med sina vänner, resa eller gå på konserter, enligt Maria Wahlström.

En person som deltog i studien älskade att gå Operan men attackerna gjorde att han inte gick dit längre. Men efter sex veckor kom han glädjestrålande och berättade att han varit på opera. När flimmerepisoden kom kunde han djupandas och stanna kvar. Det var fantastiskt!

Jämför med musikterapi

Det finns bara en annan studie på yoga vid förmaksflimmer, gjord 2014. Den visade att flimmerattackerna faktiskt även minskade i antal med yoga. I sin nästa, större, studie ska Maria Wahlström undersöka detta. Då kommer 135 personer med symptomatiska flimmerattacker att delas in i tre grupper, en som får medicinsk yoga, en som får musikterapi och en kontrollgrupp. Då kontrolleras också om det är yogaövningarna i sig eller bara avslappningen som ger effekt.

I medicinsk yoga ingår rörelser framtagna för att stretcha bröstmuskulaturen, andningsövningar för att sänka blodtrycket och meditation för avslappning och som hjälper patienten att fokusera på annat, förklarar Maria Wahlström.

Används i vården

Yoga har visat effekt på personer som har haft en hjärtinfarkt och på patienter med ryggsmärta.

Medicinsk yoga används vid ett hundratal vårdenheter i Sverige i dag. Visar det sig ha evidens även vid förmaksflimmer bör det implementeras i sjukvården som ett kompletterande behandling men det kräver mer forskning först, säger Maria Wahlgren. 

Studien är publicerad i European Journal of Cardiovascular Nursing, se länk.

Förmaksflimmer

  • Förmaksflimmer drabbar 1,5-2 procent av västvärldens befolkningen.
  • Attacker vid paroxysmalt förmaksflimmer varar i allt från några minuter upp till två dygn men går sedan över.
  • Utan behandling riskerar förmaksflimret att bli permanent.
  • Standardbehandling är läkemedel, elkonvertering och ablation.
  • Orsakerna till paroxysmalt förmaksflimmer är ännu inte helt klarlagda. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida