Barnmorskemottagningar för medicinska aborter efter ultraljudsutbildning

Nu i dagarna startar två barnmorskor på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge egna mottagningar för kvinnor som önskar en medicinsk abort.

– Det är spännande. Nu sköter vi själva hela besöket själva. Den abortsökande kvinnan behöver bara träffa en person, säger barnmorskan Anneli Pehrsson.

Hon och kollegan Pia Karlsson har utbildat sig på att utföra vaginala ultraljud, den undersökning som görs för att bestämma graviditetslängden inför en abort.

Formellt är det ett ettårsprojekt. De startade i våras, parallellt med sina vanliga arbetsuppgifter. Efter att först ha gått bredvid barnmorskorna på sjukhusets centrum för fostermedicin har de tillsammans med klinikens läkare utfört hundra vaginala ultraljudsundersökningar.

Examinationsuppgift: tio egna undersökningar

En del av utbildningen gavs på Karolinska institutet hos professor Seth Granberg, specialist på ultraljud. Den delen innehöll både teori och praktik. Sista tiden har de gjort ultraljudsundersökningarna själva och bara visat sina bilder för ansvarig läkare.

– Som examination har vi gjort tio egna vaginala ultraljudsundersökningar var. Vår överläkare har skrivit på delegationerna för att handha de medicinska aborterna. Vi har haft stöd av ledningen och det har känts bra. Projektet presenterades av verksamhetschefen på gynekologernas och obstetrikernas årliga möte förra året (SFOG-veckan).

Överensstämmer med socialstyrelsens rapport

I förra veckan lämnade Socialstyrelsen en rapport om barnmorskors arbete med medicinska aborter till regeringen. Där konstaterade man bland annat att de läkare har fel som hävdar att det vaginala ultraljud som bestämmer graviditetens längd inför abort är en läkaruppgift. En  uppfattningen också socialminister Göran Hägglund förde fram i riksdagsdebatter hösten 2006

– Vi hoppas att det här ska korta väntetiderna till abort och skapa en bättre kontinuitet för kvinnorna. Nu när vi gör de vaginala ultraljuden behöver kvinnan bara träffa en person vid medicinsk abort, konstaterar Anneli Pehrsson.

Barnmorskornas arbete kommer att utvärderas genom en enkätundersökning där svaren från deras patienter jämförs med de från patienter där graviditeten gått längre så att medicinsk abort inte kan komma i fråga.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida