Ultraljud. Är vetskap alltid värd priset?

När blivande föräldrar erbjuds ultraljud handlar det om fosterdiagnostik, men för dem ska undersökningen bekräfta graviditeten.

1 december 2010

Ultraljud ger möjligheter att undersöka barnet under graviditeten; tillväxten i livmodern kan följas och missbildningar upptäckas. Men det finns också baksidor. Vårdens och de blivande föräldrarnas syfte med ultraljud skiljer sig delvis åt. Det centrala för dem är att få graviditeten bekräftad och att få se sitt barn — även om de vet att ultraljudet kan visa om något inte är som det ska. Det är ett dilemma, säger Anna-Karin Larsson, barnmorska och dr med vet vid Lunds universitet. ?

Hon har intervjuat dels föräldrar till barn med missbildningar, dels föräldrar i en studie om när en rutinmässig ultraljudsundersökning visar avvikelser från det normala: plexus choroideus-cystor. Det är en svag markör för trisomi 18, en extra kromosom på det 18:e kromosomparet och en missbildning som orsakar barnets död under graviditeten eller kort efter förlossningen. Hos alla intervjuade hade cystorna försvunnit vid en uppföljande undersökning kring graviditetsvecka 26. ?

Studierna visade att föräldrarna vill veta om något inte är som det ska. Det ger dem tid att vänja sig, och de ansåg att det underlättade anknytningen till barnet. Ändå är Anna-Karin Larsson tveksam till värdet av viss typ av graviditetsdiagnostik.??

— Sjukvården måste tänka igenom vad de blivande föräldrarna utsätts för om en så svag markör som plexuscystorna medför ett erbjudande om fostervattensprov, som innebär en större risk för missfall än att barnet ska ha en kromosom­avvikelse. Det är viktigt att ha med sig när man inför nya rutiner och erbjudande om screening, säger hon.?

När barnmorskan ser en förändring på ultraljudet är det inte hennes uppgift att ställa diagnos. I bästa fall får de blivande föräldrarna en läkartid samma dag, men det kan också dröja — och under tiden hinner de tänka mycket. ?

För Anna-Karin Larsson har studierna gett en viktig lärdom: ?

— Vi ska inte bara se möjligheterna utan också tänka efter vad det är vi erbjuder de blivande föräldrarna. Det går inte att spola tillbaka bandet och återgå till det som har varit.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida