Ania Willman ny ordförande i Svensk sjuksköterskeförening

Som ny ordförande för SSF, Svensk sjuksköterskeförening, hoppas sjuksköterskan, filosofie doktorn och universitetslektorn Ania Willman ingjuta lite mer ?sprätt? i de svenska sjuksköterskorna.

– Jag vill att vi ska bli bättre på att göra omvårdnaden synlig i samhället, säger Ania Willman som fram till i onsdags var vice ordförande i SSF.

Det var i samband med föreningsstämman i Örebro den 27 september som hon valdes att ta över ordförandeklubban efter Birgitta Engström, som går i pension i år.

Birgitta Engströms mantra under sin ordförandeperiod var att SSF skulle bli en mötesplats för sjuksköterskor, vilket hon klarat med glans, enligt Ania Willman.

Vill göra omvårdnaden synlig

Själv förklarade Ania Willman på stämman att hennes eget mantra under de fyra år som hon själv ska sitta som ordförande blir att göra omvårdnaden mer synlig, inte bara för sjuksköterskorna själva utan även för de andra yrkesgrupperna inom vården, politikerna och patienterna.

Hon liknade sjuksköterskornas låga profil med huvudfiguren i Tove Janssons bok Det osynliga barnet. Trots muminmammans alla omsorger och dekokter förblev barnet osynligt. Men Lilla My trodde sig veta vad som var fel och skrek därför åt barnet att man får ett bara ett eget ansikte om det är lite ?sprätt? i en.

Evidensbaserad omvårdnad

Ania Willman är känd för sitt engagemang i frågor som handlar om evidensbaserad omvårdnad. Under SSF:s stämma beslutades att en av de frågor som ska prioriteras under nästa år just är att utveckla förutsättningarna för evidensbaserad vård.

– Vi vill se till att det finns villkor för hur den evidensbaserade omvårdnaden ska fungera i praktiken. Vi översköljs av forskningsinformation. För den som är kliniskt verksam är det stora svårigheter att hålla sig uppdaterad, säger Ania Willman.

Bland annat vill hon verka för att det tas fram fler systematiska litteraturöversikter och att fler evidensbaserade kliniska riktlinjer och standardvårdplaner utarbetas inom den svenska hälso- och sjukvården.

Ny vice ordförande är Ingela Skärsäter, sjuksköterska, filosofie doktor och universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida