covidvaccin

Astra Zenecas vaccin dras in i sex länder

Astra Zenecas vaccin dras in i sex länder
Tidigare i veckan drog Österrike, Luxemburg, Estland, Lettland och Litauen in Astra Zenecas vaccin, och i dag följde Danmark efter. Arkivbild:TT

Sex länder i Europa har pausat användningen av Astra Zenecas vaccin efter händelser med blodproppar, varav ett dödsfall. EU:s och Sveriges läkemedelsmyndigheter gör inte samma bedömning.

Svenska Läkemedelsverket och Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, gör bedömningen att inget talar för att det är vaccinet som orsakat blodpropparna, de så kallade tromboemboliska händelserna.

–  Vi se inga skäl att dra in vaccinet. EMA har inte heller bedömt det så, men fortsätter att utreda underlaget som finns, säger Veronika Arthurson, på Läkemedelsverket, under myndigheternas gemensamma presskonferens på torsdagen.

Tidigare i veckan drog Österrike, Luxemburg, Estland, Lettland och Litauen in Astra Zenecas vaccin, och i dag följde Danmark efter. Det skedde efter 22 fall av tromboembolism, varav ett lett till ett dödsfall.

Det kan jämföras med att 3 miljoner personer i EU vaccinerats med läkemedlet hittills.

Då stoppades en sändning, batch, av Astra Zenecas vaccin tillfälligt. Den bestod av en miljon doser till 17 länder, varav ett är Sverige.

– Preliminära undersökningar av den batchen har inte visat några kvalitetsdefekter, säger Veronica Arthurson på Läkemedelsverket.

EMA kommer att fortsätta granska de fallen av tromboembolism och undersöka samband med Astra Zenecas vaccin.

Även Sverige har fått in anmälningar av fall med blodproppar.

– Vi har fått in två anmälningar av tromboembolism efter vaccination med Astra Zenecas vaccin. Vi har även fått in ett tiotal liknande händelser med Pfizer Biontechs vaccin, säger Veronica Arthurson.

Läkemedelverkets bedömning är att nyttan tydligt överstiger riskerna med vaccination.

– Hittills ser vi inte att antalet fall med tromboembolism är högre än normalt. För närvarande talar inget för att Astra Zenecas vaccin har orsakat blodpropparna. Riskbalansen är fortsatt positiv, säger Veronica Arthurson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida