Ätstörning hos mamman kan fördröja barnets utveckling

Ätstörning hos mamman kan fördröja barnets utveckling

Barn till mödrar som har haft ätstörningar löper större risk att födas med minskat huvudomfång och försenad kognitiv utveckling. Det visar en studie från Karolinska institutet.

I studien ingick 47 barn och deras mödrar samt en kontrollgrupp. 24 av mödrarna hade haft anorexi, 20 bulimi och tre ospecificerad ätstörning.

Lägre huvudomfång

När barnen var tre månader hade bmi hos dem vilkas mödrar tidigare hade haft ätstörning hämtat sig och låg på samma nivå som barnen i kontrollgruppen. Däremot fortsatte det genomsnittliga huvudomfånget hos barnen att vara lägre än hos kontrollgruppen, och var det fortfarande vid 18 månader.

Forskarna konstaterar att även risken för kognitiv störning är större hos barn till mödrar med ätstörningar. Mindre huvudomfång är korrelerat till försenad kognitiv förmåga, framför allt språksvårigheter, vid fem års ålder. Men det resultatet är på gruppnivå och gäller därmed inte samtliga barn inom gruppen.

Fler studier behövs

Alla mödrar i studien hade tillfrisknat från sina ätstörningar så att de kunde bli gravida spontant. I medeltal hade de varit friska i tre år innan graviditeten. Men forskarna tror att många ändå inte var helt friska i sitt ätbeteende.

– 25 procent av kvinnorna hade ett fastställt återfall under graviditeten. Sannolikt är pågående ätstörningar det som betyder mest. Mer än så kan vi inte säga eftersom det behövs fler studier. Detta är den första studien som visar på minskat huvudomfång hos barnen, säger Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik på Karolinska institutet och forskningsledare.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida